Gå videre til innhold
Tar vannanlegg til nye høyder

Nyhet -

Tar vannanlegg til nye høyder

Fjell kommune bygger et helt nytt vannbehandlingsanlegg høyere opp enn det de har i dag. Det sparer de energi på.

-Vannanlegget vi har i dag, Fjæreidevatnet ligger nokså lavt i terrenget, mens det nye anlegget, Bildevatnet, ligger betraktelig høyere opp. Dermed trenger vi ikke bruke like mye energi på å pumpe vannet opp til forbrukerne, sier daglig leder i Fjell vatn, avløp og renovasjon AS (FjellVAR), Bjarne Ulvestad.

FjellVAR regner med å redusere energiforbruket med 720 000 kWh årlig med det nye anlegget.

Gamle anlegg

Før Fjell Kommune tok beslutningen om å investere i et nytt anlegg, sto de overfor den samme utfordringen som mange andre eiere av vannanlegg vil gjøre de nærmeste årene. Mange anlegg er nå så gamle at de enten må oppgraderes eller erstattes.

-Vi måtte øke kapasiteten, og da var alternativet å bygge et nytt anlegg der hvor anlegget ligger i dag. Det ville også vært en noe rimeligere løsning. Men vi har bestemt oss for å ha fokus på energi i alt vi gjør.Da det ble klart at Enova ville dekke noe av investeringskostnadene ved Bildevatnet, kunne vi komme med en klar innstilling til kommunestyret, sier Ulvestad.

Enova-støtte

Enova har investert 720 000 kroner i det nye prosjektet.

-Støtten fra Enova ga prosjektet en god nok lønnsomhet til at Fjell kunne velge det mest energieffektive alternativet, forklarer markedssjef for industri og anlegg i Enova, Oskar Gärdeman.

Gärdeman oppfordrer alle eiere av vann- og avløpsanlegg til å undersøke mulighetene for å få investeringsstøtte gjennom Enova. Det brukes mye energi i denne sektoren, og potensialet for besparelser er på cirka 200 GWh/år.

- "For-Bildevatnet" som jeg liker å kalle det, er et spesielt prosjekt. Men det er også mange andre måter å energieffektivisere på i vannbransjen. Mange skal ta investeringsbeslutninger de neste årene, og Enova ønsker å bidra til at beslutningstakerne kan legge stor vekt på energi og klima, når de enten skal oppgradere eller bygge nytt. Vannbransjen er vant til å tenke langsiktig, og da er framtidsrettede energiløsninger en viktig del av det, sier Gärdeman.

Store muligheter

Enova kan støtte alle typer tiltak som bidrar til redusert energiforbruk, utnyttelse av spillvarme eller produksjon av fornybar varme.FjellVARs prosjekt er støttet gjennom programmet Energitiltak i anlegg, men det kan også gis støtte til utprøving av ny teknologi eller innføring av energiledelse.

-Det er ofte klokt å begynne med energiledelse. Da får man kartlagt energibruken i egen virksomhet og ser på hvilke tiltak som kan gjøres på energisiden, forklarer Gärdeman.

Ved årsskiftet settes Bildevatnet vannbehandlingsanlegg i drift. Daglig leder i FjellVAR, Bjarne Ulvestad er glad for at de kunne velge den beste løsningen.

-Det er bred enighet blant verdens eksperter og politikere om at det å bruke energien mer effektivt, er en av de viktigste løsningene på klimautfordringen. Da er det viktig at vi unngår å bruke unødig med energi, sier han.
Emner

Tags

Regions


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Oskar Gärdeman

Oskar Gärdeman

Markedssjef industri 405 52 716

Relaterte nyheter