Gå videre til innhold
Denne hybridbåten tar fisken fra merd til marked (Ill.: Wärtsilä)
Denne hybridbåten tar fisken fra merd til marked (Ill.: Wärtsilä)

Nyhet -

Tar både slakten og frakten – kutter 7 000 vogntog

Logistikken rundt oppdrettsnæringen kan stå foran store omveltninger. Hav Line Vessels kommende hybridfartøy vil bringe fisken direkte fra oppdrettsanlegget til Danmark. Enova støtter slaktebåten med 6,5 millioner.

– Skal Norge vokse som oppdrettsnasjon, må nye og innovative løsninger på plass. Vi har stor tro på at konseptet vårt vil føre til endringer i bransjen, sier styreleder Kristian Haugland i Hav Line Vessel.

Direkte fra merd til marked

I dag fraktes fisken fra merdene med brønnbåter for slakting i anlegg på land, før den vanligvis eksporteres med bil. Hav Line Vessel tar mål av seg til å effektivisere hele denne prosessen, og frakte fisken sjøveien, direkte fra merd til marked.

– Kutte ledd og maksimere kapasitet – det er stikkordene for å spare energi, tid og kostnader. Vi vil slakte og sløye fisken om bord, og så kjøles den ned mens vi frakter den sjøveien til Danmark for videre behandling og transport. Fisken er gjennomkjølt innen den ankommer Hirtshals. Da trengs det minimalt med is og isopor på veien videre. Det gir i seg selv store gevinster for energibruk og ressursbruk. Med mindre emballasje får du dessuten fraktet mer fisk på hvert transportmiddel, forklarer Haugland.

Slaktebåten, som tar jomfruturen i tredje kvartal 2018, blir utstyrt med 14 sløyemaskiner om bord som hver kan sløye 25 fisk i minuttet.

– Båten får faktisk verdens største slaktekapasitet. Hadde den slaktet for full maskin hele døgnet, kunne båten tatt seg av all slakt av fisk i Norge sør for Stad, sier Haugland.

Støtte til hybridbåten

Båten vil gå 140 turer i året mellom bergenske oppdrettsanlegg og Hirtshals. Med en kapasitet på tusen tonn sløyd laks eller ørret per tur, kan dette ene fartøyet fjerne minst 7 000 vogntog fra norske veier.

– Denne båten er en liten revolusjon som gir helt nye muligheter for å effektivisere oppdrettsnæringen. Det sies at ingen har det mer travelt enn en død laks, og det er dette tidspresset som gjør at det meste av eksporten går på lastebil i dag. Med denne slaktebåten kommer fisken fram til markedet med opptil to dager lenger holdbarhet, og det ved hjelp av et miljøvennlig transportmiddel, sier Enovas markedssjef Ole Aksel Sivertsen.

Enova investerer 6,55 millioner kroner i slaktebåten. Støtten gjør at den blant annet bygges med hybriddrift, med nyutviklet energioptimalisert motor og batteripakke. Båten kan også benytte landstrøm.

– På veien mot lavutslippssamfunnet må utslippene ned, også innen havbruk. Batteriteknologi egner seg godt for store deler av den norske fiskeflåten, og det er veldig viktig at det kommer flere hybridbåter som tester ut teknologien. Vi setter derfor stor pris på å bidra til at Hav Line Vessel kan gå foran og vise bransjen hva som er mulig, sier Sivertsen i Enova.

Kontaktpersoner:

Styreleder Hav Line Vessel: Kristian Haugland, tlf. 906 43 482
Styreleder Hav Line Gruppen: Jon Hindar, tlf. 
977 48 829
Enova: se nedenfor

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.