Gå videre til innhold
Taper titusener på å utsette oljekutt – sjekk hvor mye DU kan spare

Nyhet -

Taper titusener på å utsette oljekutt – sjekk hvor mye DU kan spare

Får Miljødirektoratet og politikerne det som de vil, blir det forbudt å varme opp norske boliger med fossilt brensel fra 2020. Tall fra det ferske Klimabarometeret viser imidlertid at de fleste av de 80 000 som fremdeles forurenser for å holde varmen, vil vente noen år med på å kutte fossilfyringen. Det taper de store penger på. Om oljetanken i tillegg begynner å lekke, kan de gå på en kjempesmell.

– Med dagens energipriser er det dumt å vente med å bytte til et renere alternativ. En bolig som har et helt normalt oljeforbruk, kan spare ca. 20 000 kroner i året ved å erstatte oljefyren med en luft/vann-varmepumpe. Velger du en væske/vann-pumpe er besparelsene enda større, sier markedssjef for bolig i Enova, Anna Barnwell.

Fyrer du med olje? Finn ut hvor mye du kan spare med vår fyringskalkulator!

I vår sendte Miljødirektoratet et forslag om forbud om oljefyring til Klima- og miljødepartementet. Går forskriften gjennom, blir det forbudt å fyre med fossil olje og parafin i norske boliger fra 2020. Forbudet er forankret i klimaforliket på Stortinget, så det er overveiende sannsynlig at det blir en realitet. Enova oppfordrer smarte boligeiere til å kutte oljefyringen allerede nå, og stimulerer til dette gjennom Enovatilskuddet. Ifølge tall fra TNS Gallups Klimabarometer 2015 venter imidlertid de fleste med å gjøre noe.

– Mer enn to tredeler av de som har planer om å bytte ut oljefyren sier at de vil gjøre dette først om 3–5 år. Det taper både de og klimaet på, understreker Barnwell.

Fyrer med penger

Når mange fortsetter å fyre med olje, skyldes det at varmepumpene som gir de største besparelsene også krever store investeringer. Prisen på en luft/vann-varmepumpe er fra 60 000 til 150 000 kroner, og prisen for en væske/vann-pumpe spenner fra 120 000 til 300 000 kroner. For å få fart på oljeutfasingen, har boligeiere som velger slike varmepumper – eller andre fornybare varmekilder – krav på penger fra Enova. Gjennom Enovatilskuddet kan man få dekket opptil 20 000 for en luft/vann-pumpe og 30 000 for en væske/vann-pumpe.

– La oss si at du velger en varmepumpe som koster 100 000 kroner. Etter at Enova har dekket 20 000 sitter du igjen med en utgift på 80 000. Med 20 000 mindre i årlige energiutgifter, går du i pluss allerede etter fire år. Med de gunstige lånerentene vi har for tiden, kan du gå i pluss fra første dag om du kan låne penger i banken. Sitter du på gjerdet frem til forbudet trer i kraft, har du kastet bort disse pengene på dyr fyringsolje, eksemplifiserer Barnwell i Enova.

Regn ut hvor mye du kan spare her!

Risiko for lekkasjer

Er den nedgravde oljetanken av eldre dato, kan du ende opp med å kaste enda mer penger ut av vinduet, ifølge prosjektleder for "Oljefri" i Naturvernforbundet, Martin Leander Brandtzæg

– Lekkasjer fra nedgravde oljetanker er en økende og svært alvorlig årsak til forurensing av grunn her i landet. En liter med fyringsolje kan forurense over 100 000 liter vann. De fleste av disse tankene ble gravd ned for flere tiår siden, og har allerede passert sin antatte levetid. Og jo eldre de blir, jo lettere kan de gå i stykker. Oppstår det en lekkasje fra tanken din, kan du få deg en ubehagelig overraskelse. De fleste forsikringsselskaper dekker skader på eget hus som følge av at en oljetank springer lekk, men ikke om en lekkasje skader huset til naboen eller annen eiendom. Husk også at man da må kunne vise til godkjente tilstandskontroller av tanken som er pålagt for alle tankeiere. Er tanken eldre enn 20 til 30 år, vil du dessuten ofte få en avkorting i forsikringen, sier Brandtzæg.

Gjennom Enovatilskuddet gir Enova deg penger for å fjerne parafinkamin eller oljekjel. Hvis du fjerner oljekjel og -tank samtidig som du installerer et fornybart alternativ, vil du få inntil 10 000 kroner i tillegg til tilskuddet du kan få til den nye varmekilden.

Klimasynder

Barnwell i Enova understreker at det ikke er oljefyren og parafinkaminene som blir forbudt i 2020, men å fyre med fossilt brensel. For de som ønsker å beholde oljefyren, er det mulig å tilpasse den til bruk av biofyringsolje.

– En slik konvertering krever ikke store penger, men oljefyreiere bør være obs på at det enkle ikke alltid er det beste. Ingen bør velge biofyringsolje før de har forsikret seg om at oljefyren er i så bra stand at de får god effekt av biofyringsoljen. De bør også sjekke prisen, som i dag ligger tett opp mot hva fossil olje koster. Å velge biofyringsolje fremfor varmepumpe blir som å kjøpe en leilighet hvor innskuddet er lavt, men fellesutgiftene høye, illustrerer Barnwell.

Hun mener likevel at biofyringsolje som er produsert på bærekraftig måte, er et klart bedre alternativ enn sin sorte slektning.

– Grunnen til at fossil olje blir forbudt som brensel er at den er en stor klimasynder. Så lenge leverandøren kan dokumentere at biofyringsoljen du velger er produsert på en bærekraftig måte, er også den miljøvennlig. Det viktige er at flest mulig kutter ut den fossile oljen fortest mulig, sier Barnwell.

Hun får støtte fra Brandtzæg i Oljefri:

– Fyrer du med fossil olje, forurenser du like mye som flere personbiler. Da sier det seg selv at du gjør en veldig god innsats for klimaet om du i stedet tar i bruk en fornybar og bærekraftig løsning.

(Medier som ønsker å komme i kontakt med personer som har byttet ut oljefyren i sin region, kan ta kontakt med Enova).

Kontaktpersoner:

Anna Barnwell, markedssjef for bolig i Enova, tlf. 467 74 194, e-post: anna.barnwell@enova.no

Martin L. Brantzæg, prosjektkoordinator, Naturvernforbundet, tlf. 458 372 47, e-post: mb@naturvernforbundet.no

Emner

Tags

Pressekontakt

Anna Barnwell

Anna Barnwell

Markedssjef energisystem, bygg og bolig 467 74 194

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.