Gå videre til innhold
Støtter grønn energi i Sandnes

Nyhet -

Støtter grønn energi i Sandnes

Lyse skal bygge ut over ti kilometer med rør for klimavennlig fjernvarme og frikjøling i Sandnes. Nå får prosjektet drahjelp med 36 millioner kroner i støtte fra Enova.

– Grønt lys fra myndighetene og innvilget støtte fra Enova gjør at vi endelig kan sette i gang. Hver dag produseres varme når flere tonn av ditt og mitt avfall brennes på Forus, og utbyggingen til Sandnes gjør at enda mer av denne fjernvarmen kan komme samfunnet til gode, sier Audun Aspelund, administrerende direktør i datterselskapet Lyse Neo.

Både varme og kjøling

Prosjektet innebærer en utvidelse av fjernvarmenettet mellom Forus og Sandnes, og en tredobling av tilgjengelig fjernvarme i området målt i energimengde. I tillegg skal Lyse etablere et frikjøleanlegg i Sandnes sentrum som kjøler ned bygg ved hjelp av sjøvann hentet fra hundre meters dyp i Gandsfjorden.

– I store deler av året går mye av varmen fra avfallsforbrenningen til kråkene fordi fjernvarmenettet vårt ikke er stort nok. Utvidelsen til Sandnes gjør at vi kan utnytte enda mer av denne klimavennlige fjernvarmen, sier Aspelund.

Fram mot 2021 blir totalinvesteringen i prosjektet på rundt 160 millioner kroner. Utbyggingen vil også generere flere arbeidsplasser i regionen over de neste årene.

God utnyttelse av ressurser

Enova støtter prosjektet med 36 millioner kroner.

– Utbyggingen til Lyse Neo har en rekke positive sider. I tillegg til at fjernvarmetilbudet i området utvides, er det fornuftig at det skjer med fornybar varme basert på avfall. Det er god ressursutnyttelse. Det er også gledelig at dette erstatter naturgass som i dag brukes i fjernvarmenettet i Sandnes sentrum, sier Petter Hersleth, Enovas markedssjef for transport, fjernvarme og anlegg.

Hersleth mener det er gode grunner til å fortsette utbyggingen av fjernvarme i Norge:

– Vi har en lite fleksibel energiforsyning i Norge, hvor vi har gjort oss svært avhengig av elektrisitet. Det kan gi utfordringer i tørre og kalde år. Økt bruk av fjernvarme gjør at elektrisitet som ellers ville vært brukt til oppvarming, kan frigjøres for formål hvor klimanytten er større, sier Hersleth.

  • I 1950 kastet hver nordmann i gjennomsnitt 25 kilo avfall i året. I dag har dette tallet steget til nærmere 500 kilo. Etter resirkulering og gjenbruk må resten brennes.
  • Fjernvarme er energidistribusjon i form av varmt vann til næringsbygg og boliger gjennom godt isolerte rør. Det varme vannet brukes til oppvarming gjennom vannbåren gulvvarme eller radiatorer, og til oppvarming av tappevann.
  • Varmen produseres fra avfall i forbrenningsanlegget på Forus. Vannet distribueres med en temperatur på 90–100 grader celcius fram til kunde, og kommer i retur med 50–60 grader. Anlegget kan ta imot 110.000 tonn med restavfall i året. Dette gir mulighet for 225 GWh (millioner kWh) til fjernvarme og 50 GWh strøm.

Kilde: Lyse

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Petter Hersleth

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.