Gå videre til innhold
Arrivas nye bulkskip (Ill.: Arriva)
Arrivas nye bulkskip (Ill.: Arriva)

Nyhet -

Støtte bidrar til viktig samspill

Enova gir Arriva over 11 millioner kroner i støtte til deres nye bulkskip med batteri og elektrisk gravemaskin. Rederiet frakter gods for Eramet Norway, som i sommer fikk Enova-støtte til landstrømanlegg som skipet skal ta i bruk. Slike samspill kan bety mye for fremtidens utslippsfrie sjøtransport.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og vi har høye ambisjoner på vegne av transportsektoren om en fremtid uten utslipp. Elektrifiseringen til sjøs er i en spennende teknologisk utvikling, og med prosjektet til Arriva ser vi at bulkmarkedet er med på den samme utviklingen, noe som er gledelig, sier markedssjef Astrid Lilliestråle i Enova.

Rederiet Arrivas nye bulkskip med batteri og el-gravemaskin bidrar til en helt ny standard innen energieffektivitet og bruk av fornybar energi. Likevel er det samspillet mellom hybridskipet med batteri og landsstrømprosjektet som får mest oppmerksomhet. Flere miljøvennlige skip til havs skaper et økt behov for tilgang til strøm på kaikanten. Som med elbilsatsingen på land må nye transportmiddel og nødvendig infrastruktur gå hånd i hånd – også til sjøs.

– Vi i Enova ga i juni i år en støtte på 87 millioner kroner til ti nye landstrømprosjekter, deriblant Eramet Norway som er en av Arrivas kunder. De to selskapene er allerede i tett dialog, og jeg tror samarbeid mellom reder og oppdragsgiver vil bidra til en viktig utvikling – både for nødvendig infrastruktur og på fartøyssiden, mener Lilliestråle i Enova.

Inspirerende maritime klimatiltak

Det nye hybridskipet til Arriva vil ha en moderne motor, et forbedret skrogdesign og elektrisk fremdrift. Batteripakken blir på hele 1456 kWh, som er stort nok til at el-gravemaskinen kan brukes utslippsfritt også i havner uten landstrøm. Dette blir det første hybridfartøyet av denne typen.

– Når vi nå skal bygge et nytt bulkskip, ønsker vi å bygge for fremtiden og benytte morgendagens løsninger. Det nye skipet reduserer dieselforbruket med mer enn 20 prosent sammenliknet med våre andre fartøy. Dette utgjør årlig kutt på inntil 400 tonn drivstoff og omkring 1 200 tonn CO2, som tilsvarer utslippene fra 450 personbiler. Vi vil gi våre kunder tilgang til et grønnere alternativ på konkurransedyktige vilkår, og med støtten fra Enova har vi tatt et viktig steg i riktig retning for å kunne realisere prosjektet, forteller Sindre Matre, rederisjef i Arriva.

Arriva er i dag Eramet største kontraktspartner på sjøtransport, og skiper i dag cirka 1 000 000 tonn per år, fordelt på omlag 300 skipninger. Tilgjengelig infrastruktur på land er en viktig brikke for å få fart på utviklingen mot en utslippsfri sjøtransport, og Arriva er nå i møter med Eramet for å se på synergier og treffpunkter.Eramet Norway er verdens ledende produsent av raffinerte manganlegeringer, som er en viktig innsatsfaktor i fremstillingen av høykvalitets stål. Selskapet vil nå bidra til å realisere flere landstrømanlegg.

– I Eramet Norway jobber vi nå med å anlegge landstrøm i tilknytning til alle våre norske smelteverk – i Porsgrunn, Kvinesdal og Sauda, og ved vårt prosessanlegg i Tyssedal. Når båtene får bedre strømtilgang kan de skru av motorene, og heller gå på strøm ved kai. Vi får ned utslipp av partikler, og støyen fra kaioperasjoner blir mye mindre. Prosjektet gir andre ord flere lokale miljøgevinster, i tillegg til reduserte klimagassutslipp og bidrag til en positiv energiomlegging, sier Kåre Bjarte Bjelland, direktør for strategi og kommunikasjon i Eramet Norway.

Arrivas hybridskip blir etter planen levert første kvartal 2021, mens landstrømanleggene til Eramet vil være i drift senest ved utgangen av samme år.

Kontaktpersoner Arriva og Eramet

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Astrid Lilliestråle

Astrid Lilliestråle

Direktør for marked 918 97 670

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.