Gå videre til innhold
-Sterkere i troen enn noensinne

Nyhet -

-Sterkere i troen enn noensinne

-Det som har skjedd de siste 15 årene har gjort meg mer optimistisk enn noen gang om at verden kan løse klimautfordringene.

Det sa Enova-direktør Nils Kristian Nakstad da han innledet Enovakonferansen i Trondheim. Enova-sjefen talte til en fullsatt sal med hele 720 påmeldte.

-Vi har faktisk hatt flere navn på en venteliste. Jeg er stolt og ydmyk over å tilbringe to dager med den gruppen mennesker som skal utgjøre den største drivkraften for utviklingen innen energi, klima og bærekraft,sa Nakstad.

Store ambisjoner

Han benyttet anledningen til å holde klimahåpet høyt og tegne store ambisjoner.

-Jeg er sterkere i troen enn noen sinne på grunn av det som har skjedd de siste 15 årene, sa Nakstad, og viste til flere positive utviklingstrekk.

- For 15 år siden så vi ikke for oss passiv- og plusshus. Vi så ikke for oss 400 000 varmepumper og alle el-bilene. Vi så ikke for oss hvor opptatt vi ville være av klimautfordringen. Vi greide ikke å se for oss alt dette. Nå må vi våge å tenke de lange tankene igjen, oppfordret Nakstad – og leverte sine visjoner til salen.

-I 2030 prises varer og produkter etter bærekraft. Norsk klimateknologi brukes ute i verden, og u-land forsynes med fornybar elektrisitet. I dette bildet skal Norge være et lysende eksempel på hva som er mulig.

Nakstad understreket at det er en lang vei å gå før vi kommer dit.

-Utslippene har økt i Norge siden 2015, og det er en rekke barrierer vi skal over. Men vi skal kutte utslippene med 40 prosent innen 2030 og med 85 prosent innen 2050. Da må vi bruke mye merfornybar energi og få i gang en storstilt elektrifisering av samfunnet.


(Se hele foredraget under) Artikkelen fortsetter nedenfor.

Grip muligheten

Enova-sjefen er opptatt av vi i Norge må fortsette å kutte utslipp i transportsektoren, og bruke dagens teknologi til å gjøre byggsektoren og industrien mer energieffektiv og klimavennlig. Vi må også ta i bruk energikilder som bioenergi og hydrogen.

 Samtidig trakk han fram hvor viktig det er å utvikle ny teknologi om Norge skal spille en rolle internasjonalt.

-Elkem er et strålende eksempel. De utvikler energieffektive løsninger her hjemme, som deres kinesiske eiere tar med seg til hjemlandet og bruker til å redusere utslipp der. Innovasjon og nyskaping er nøkkelordene i møte med klimautfordringene, sa han.

Han avsluttet med å oppfordre fornybarnæringen til å gripe mulighetene, nå som risikoen ved fortsatt oljeutvinning har økt.

-Vi må utnytte dette til investeringer som gjør alternative løsninger mer konkurransedyktig, sa Nakstad.

Det er fjerde året Enovakonferansen arrangeres. Hovedtema for konferansen er de store skiftene, knutepunkt og innovasjon og teknologiutvikling.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.