Gå videre til innhold
Økende investeringer i innovativ energi- og klimateknologi – fallende trend innenfor fornybar kraft

Nyhet -

Økende investeringer i innovativ energi- og klimateknologi – fallende trend innenfor fornybar kraft

Enovas ferske markedsrapport viser en positiv utvikling innen både industri, bygg og fornybar varme. Næringslivet og det offentlige viser en stigende interesse for å investere i innovativ energi- og klimateknologi. Det eneste området hvor utviklingen går i feil retning er innen fornybar kraft, hvor det satses mindre på teknologiutvikling enn tidligere.

Markedsrapporten er et supplement til Enovas resultatrapport. Mens resultatrapporten ser på Enovas direkte bidrag i form av støttebeløp og energiresultater, ser denne rapporten på om markedene som helhet utvikler seg i tråd med Enovas mål. Rapporten konkluderer med at både industrien og byggsektoren i Norge blir stadig mer energieffektiv og klimavennlig.

Positive trender i industri, bygg og fornybar varme

I industrien har den samlede energibruken gått ned fra 85,2 til 74,9 TWh i perioden 2003 – 2012. Dette er en nedgang på 12 prosent i energibruk, samtidig som produksjonen i samme periode økte med 24 prosent. Årsaken finner vi i både endret næringsstruktur, og i energieffektivisering. Det er også en gledelig økning i oppmerksomhet rundt energiledelse i industrien og i andre bransjer. På sikt øker de større energitiltakene når bedrifter setter i gang interne program for energiledelse.

Siden 2009 har det vært en jevn vekst i levert fjernvarme til forbruker, og det ventes fortsatt høy investeringstakt i distribusjon av fjernvarme fremover. Utbygging av fornybar varme avlaster el-nettet og styrker forsyningssikkerheten.

Ved utgangen av 2013 så vi at markedet for nybygg yrkesbygg var i endring. Andelen av nybygde yrkesbygg passivhus, støttet av Enova, nærmet seg 25 prosent av igangsatt byggeareal. Enova avviklet derfor støtten til nybygg passivhus i 2014. Fremgangen i andel nybygde passivhus er svært positiv, samtidig som den sender et signal til fjernvarmebransjen om å utvikle fornybare varmeløsninger tilpasset det nye markedet.

Hele rapporten finner du her.

Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter