Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Økende investeringer i innovativ energi- og klimateknologi – fallende trend innenfor fornybar kraft

Nyhet   •   des 22, 2014 10:36 CET

Enovas ferske markedsrapport viser en positiv utvikling innen både industri, bygg og fornybar varme. Næringslivet og det offentlige viser en stigende interesse for å investere i innovativ energi- og klimateknologi. Det eneste området hvor utviklingen går i feil retning er innen fornybar kraft, hvor det satses mindre på teknologiutvikling enn tidligere.

Markedsrapporten er et supplement til Enovas resultatrapport. Mens resultatrapporten ser på Enovas direkte bidrag i form av støttebeløp og energiresultater, ser denne rapporten på om markedene som helhet utvikler seg i tråd med Enovas mål. Rapporten konkluderer med at både industrien og byggsektoren i Norge blir stadig mer energieffektiv og klimavennlig.

Positive trender i industri, bygg og fornybar varme

I industrien har den samlede energibruken gått ned fra 85,2 til 74,9 TWh i perioden 2003 – 2012. Dette er en nedgang på 12 prosent i energibruk, samtidig som produksjonen i samme periode økte med 24 prosent. Årsaken finner vi i både endret næringsstruktur, og i energieffektivisering. Det er også en gledelig økning i oppmerksomhet rundt energiledelse i industrien og i andre bransjer. På sikt øker de større energitiltakene når bedrifter setter i gang interne program for energiledelse.

Siden 2009 har det vært en jevn vekst i levert fjernvarme til forbruker, og det ventes fortsatt høy investeringstakt i distribusjon av fjernvarme fremover. Utbygging av fornybar varme avlaster el-nettet og styrker forsyningssikkerheten.

Ved utgangen av 2013 så vi at markedet for nybygg yrkesbygg var i endring. Andelen av nybygde yrkesbygg passivhus, støttet av Enova, nærmet seg 25 prosent av igangsatt byggeareal. Enova avviklet derfor støtten til nybygg passivhus i 2014. Fremgangen i andel nybygde passivhus er svært positiv, samtidig som den sender et signal til fjernvarmebransjen om å utvikle fornybare varmeløsninger tilpasset det nye markedet.

Hele rapporten finner du her.

Kommentarer (2)

  Enova sier her: "Det investeres ikke i innovasjon i fornybar kraft i Norge. Dette er alvorlig. Skal vi være i stand til å dekke klodens behov for energi og samtidig unngå ødeleggende klimaendringer, er vi nødt til å utvikle ny teknologi som vil være konkurransedyktig med fossile løsninger på lang sikt". Denne formuleringen må dere utdype/forklare!
  Enova kan ikke i fullt alvor mene at Norge skal dekke klodens energibehov? Vi kan, under visse forutsetninger, kanskje bidra til å dekke deler av Europas kraftbehov. Det skjer i vårt land ikke ved å "utvikle ny teknologi" som produserer ustabil og upålitelig strøm (vind, sol), men kan eventuelt skje ved eksport av vår magasinerbare vannkraft. Slik bruk av vannkraften kaller enkelte "grønt batteri". Realismen kan diskuteres, men uansett er det vannkraft som er svaret, f. eks. gjennom teknisk oppgradering av eksisterende verk. Det ligger kanskje ikke så mye ny teknologi her, men mye god innovasjon! Kombinert, selvsagt, med fortsatt satsing på energieffektivisering/sparing som Enova er gode på.
  Så Enova, hva mener dere egentlig?

  - Vidar Lindefjeld - 22-12-2014 16:58 CET

  Hei.
  Kort svar: Med "vi" i sitatet du refererer til er det "verden" vi mener - ikke Norge. Jeg ser at det kan misforstås over. Vi mener selvfølgelig ikke at Norge kan dekke klodens kraftbehov, men vi kan likevel spille en rolle i kampen mot klimautfordringene. Enova mener de blant annet kan skje gjennom å være med på å utvikle ny teknologi som har et internasjonalt spredningspotensial. Om vi får fram noen løsninger som gjør fornybar energiproduksjon mer effektiv - kan teknologien utnyttes i andre land.
  Vår programdirektør Øyvind Leistad utdyper vårt syn her: http://energiogklima.no/kommentar/dagens-markedsbaserte-virkemidler-alene-skaper-ikke-morgendagens-losninger/

  - Espen Sletvold - 23-12-2014 10:26 CET

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.