Gå videre til innhold
Spøkelsesskip kan revolusjonere nærskipsfarten

Nyhet -

Spøkelsesskip kan revolusjonere nærskipsfarten

Skip uten besetning har vært grobunn for myter og legender i generasjoner. Fremover kan vi kanskje forvente dem i hopetall langs norskekysten. Fremtiden tilhører ubemannede fraktskip, skal vi tro DNV GLs Bjørn-Johan Vartdal.

På Enovakonferansen presenterte DNV GLs programleder for maritim forskning en mulig fremtid for norsk nærskipsfart. Tilhørerne fikk høre om DNV GLs ubemannede nullutslippsskip ReVolt, som kan gjøre tradisjonell varetransport til sjøs akterutseilt.

ReVolt er bare seksti meter langt, men uten bruk for mannskapsfasiliteter er det likevel rom for hundre containere. Skipet går utelukkende på strøm og er svært energieffektivt: ReVolt krever bare 50 kW energi i drift – på linje med en vanlig personbil.


Utviklet for norske farvann

– Løsningen er utviklet for norske farvann, spesifikt for godstransport mellom Oslo og Trondheim. Bakgrunnen er å skape en mer miljøvennlig, kostnadseffektiv og sikker måte for transport av gods på sjøen, og å fremme overføring av gods fra vei til sjø, sier Vartdal.

Før DNV GLs konseptskip kan sjøsettes, må man imidlertid først få forankret at helautomatiske skip er minst like sikre som dagens skip.

– Vi har gode sjøkart, og man vet hele tiden hvor skipet er. Hovedutfordringen er små fartøy som ikke har elektroniske signaturer som skipet kan relatere seg til. Vi trenger nye teknologier for å oppdage og unngå slike fartøyer. Marinen har allerede utviklet løsninger for dette, sier Vartdal.

Støtte fra Enova

ReVolt-prosjektet er først og fremst ment å inspirere utstyrsprodusenter, skipsverft og redere, men fartøyet er mulig å bygge og drive i dag. Transnova innvilget 1 080 000 kroner i støtte til prosjektet. Ved nyttår tok Enova over prosjektoppfølgingen, og Enova ønsker velkommen søknader fra de som vil investere i miljøvennlige sjøtransportprosjekter.

– Med vår stolte sjøfartshistorie som ballast, er det bare naturlig at Norge skal være i front på veien mot godsskip med mindre klimagassutslipp, sier Petter Hersleth, Enovas markedssjef for transport, fjernvarme og anlegg. – Fremover må også godset reise kollektivt, og å flytte varetransport fra landeveien til sjøveien er positivt både for miljøet og trafikksikkerheten. Enova skal bidra til at miljøvennlig godstransport til sjøs blir konkurransedyktig, og ReVolt er et godt og spennende eksempel. 

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Petter Hersleth

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449

Relatert innhold

Relaterte events

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.