Gå videre til innhold
Sparebank 1 sparer energi

Nyhet -

Sparebank 1 sparer energi

SpareBank 1 var en av de aller første søkerne til Enovas nye kartleggingsprogram. Kartleggingen har gitt SpareBank 1 de svarene de trengte. Nå kutter de energibruken i flere bygg.

– Vi er ferdig med å kartlegge alle de 13 byggene i porteføljen vår. Kartleggingen har resultert i at vi allerede nå har bestemt oss for å energioppgradere fem av byggene, sier teknisk sjef i SpareBank 1 Eiendom, Per Muri.

5 millioner i støtte

I mars fikk selskapet ca. 160 000 kroner i støtte fra Enova for å kartlegge like mange kvadratmeter, gjennom Enovas støtteprogram for energikartlegging som ble lansert tidligere i år. Muri forteller at programmet har vært til stor hjelp for dem for å få bedre oversikt over energibruken i bygningsmassen.

– Vi er alltid opptatt av å drifte våre bygg effektivt, og en energiøkonomisering i porteføljen er et viktig tiltak både for eier, leietaker og for miljøet. Vi har imidlertid vært usikre på hvor stort potensialet har vært, og hvilke tiltak som ville være mest lønnsomme og effektive. Enova har bistått oss i denne prosessen, og vi er meget tilfredse med den kompetansen og den systematiske tilnærmingen vi har fått tilgang til. Vi går nå i gang med energitiltak i fire kontorbygg. Vi skal gjøre en rekke ulike tiltak vi håper våre leietakere vil sette pris på, blant annet skifte ut vinduer og belysning, og installere ulike styringssystem. Vi skal også oppgradere ventilasjonsanlegg, forteller en fornøyd Muri.

Allerede i midten av juni kunne Muri sende inn en søknad til Enova om en energioppgradering som skal gi et energiresultat på 4 GWh. Tre uker senere fikk han beskjed om at Enova gir nesten 5 millioner kroner i støtte til prosjektet dersom alle tiltakene iverksettes.

God respons

Enova er fornøyd med at kartleggingsstøtten virker etter hensikten.

– Vi ønsker at enda flere skal se på mulighetene i hele porteføljen sin, og ikke bare gjøre tiltak i enkeltbygg. Slike større prosjekt er imidlertid noe mer krevende å gjennomføre. Det krever mer planlegging og involvering av mange personer, samtidig som det naturligvis er større usikkerhet knyttet til større investeringer. Ved å gi kartleggingsstøtte, bidrar vi til å redusere usikkerheten, og vi gjør det lettere å gå i gang med større prosjekter, forklarer fungerende markedssjef for yrkesbygg i Enova, Ole Aksel Sivertsen.

Han forteller at responsen på kartleggingsprogrammet har vært god.

– Vi opplever at vi har truffet bredt. I tillegg til å gi støtte til flere eiere av kontorlokaler, slik som SpareBank 1, har vi også gitt støttet kartlegging av lagerlokaler, hoteller, studentsamskipnader, kjøpesentre og kommuner og fylkeskommuner. Det er også flere borettslag som har grepet muligheten. Vi tror disse kartleggingene vil resultere i mange spennende prosjekter, sier Sivertsen.

Alt i alt har Enova støttet kartlegging av ca.3,4 millioner kvadratmeter siden programmet ble lansert i februar. Tilbudet er åpent for alle boligselskap med ti eller flere boenheter, mens det for yrkesbygg er forbeholdt kartlegginger av eiendomsporteføljer større enn 50.000 kvadratmeter.

Kontaktpersoner:

Sparebank 1 Forsikring AS Eiendom:
Teknisk sjef Per Muri, mobil: 952 49 944, e-post : per.muri@sparebank1.no

Enova SF:
Fungerende markedssjef yrkesbygg, Ole Aksel Sivertsen, mobil:

mobil: 976 76 124, e-post: ole.aksel.sivertsen@enova.no

Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.