Gå videre til innhold
Soleklart fra Enova

Nyhet -

Soleklart fra Enova

Et knippe medarbeidere i Skanska Teknikk hevder i TU 0314 at Enova sender ut tvetydige signaler i markedet om sin støtte til solkraft. Samtidig kommer de med forslag om en egen støtteordning for nullenergibygg.

Utspillet krever noen oppklaringer og presiseringer.


Enovas rolle er å forvalte Energifondet på en slik måte at det styrker forsyningssikkerheten og reduserer klimagassutslippene. En viktig ramme for forvaltningen er at målene nås på en kostnadseffektiv måte.

Forvaltningen av Energifondet må også skje i sammenheng med andre virkemidler på energiområdet. Et slikt virkemiddel er El-sertifikatordningen. Den skal bidra til at det bygges ut 26,4 TWh ny fornybar kraft i Sverige og Norge i perioden 2012 - 2020. Ordningen er teknologinøytral, det vil si at nye installasjoner med alle tilgjengelige teknologier for fornybar kraftproduksjon kan inngå. Blant annet solkraft. Virker ordningen etter hensikten, vil de mest kostnadseffektive teknologiene vinne fram. Det er disse som har kortest vei til å kunne stå på egne ben i markedet, og vil gi de raskeste resultatene..

Skal konkurransen være reell, kan ikke Enova tilby investeringsstøtte til el-produksjon basert på allerede tilgjengelig teknologi. Det kan forkludre hensikten med el-sertifikatordningen som gjelder for alle teknologier, også solkraft. NVE gjør nå en gjennomgang av ordningen med sikte på å senke terskelen for å kunne få støtte.

Enova tilbyr derimot investeringsstøtte til prosjekter som introduserer ny teknologi for produksjon av elektrisk kraft. Formålet med investeringsstøtten er å høste erfaring slik at nye prosjekt kan ha høyere kvalitet, lavere risiko og lavere kostnader. Dette gjelder for alle teknologier, også solkraft.

Enovas støtte til Entras bygg Powerhouse Kjørbo er nettopp et slikt prosjekt. Det gleder oss at dette prosjektet ser ut til å lykkes. Vi vil følge bygget med stor interesse, og et spesielt fokus på hvordan læringseffektene tas ut i nye prosjekt. 

Da er vi også over på vår støtte til nullenergibygg. Skanska ønsker et eget støtteprogram med en fast støttesats for nullenergibygg. Innenfor eksisterende bygg har vi en rikholdig meny av støtteberettigede tiltak hvor støttesatser og kostnader er forhåndsdefinert. Men en slik ordning krever nettopp at vi kjenner kostnadene knyttet til aktuelle løsninger. Der er vi ikke ennå med nullenergibygg.

Skal vi få fram de mest kostnadseffektive løsningene er det også en forutsetning å kjenne kostnadene.  I vårt nye program Energieffektive nybygg stiller vi minstekrav til ambisjoner, men lar det være opp til søkerne å bestemme hvilke teknologier de vil benytte seg av. Vi vil prioritere å investere i de prosjektene som oppnår best energiresultat pr. støttekrone, og de som på sikt har størst potensial for teknologispredning. Dermed blir programmet en gulrot som fremmer innovasjon og de beste løsningene. Her vil selvfølgelig også nullenergibygg kunne få investeringsstøtte.

Innlegget er forfattet av Geir Nysetvold, direktør for strategi og kommunikasjon, Enova. Debattinnlegget sto på trykk i Teknisk Ukeblad nr.04/2014.

Les også: Ny solstudie fra Enova

Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116
Håkon Sagen

Håkon Sagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 932 23 395