Gå videre til innhold
Solcelle-nyvinning får 110 millioner

Nyhet -

Solcelle-nyvinning får 110 millioner

Ved Fiskaa Teknologipark i Kristiansand skal REC Solar som de første i verden utnytte avfall fra solcelleproduksjon i ny produksjon. Enova støtter det banebrytende teknologiprosjektet med 110 millioner kroner.

– Dette er gjenbruk og energieffektivisering på sitt aller beste, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova. – Solceller er et viktig produkt for lavutslippssamfunnet, men krever også mye energi i fremstillingen. REC bidrar nå til at utnyttelsen av silisium som er råmaterialet i solceller blir mer effektiv og bærekraftig. Ved gjenbruk går behovet for å tilføre nytt råmateriale ned, og denne nye teknologien vil kutte de årlige utslippene tilknyttet produksjonen i Kristiansand med 75 000 tonn CO 2. Det sier litt om hva dette kan ha å si for verdens solcelleproduksjon om teknologien får fotfeste i markedet.

Ny klimateknologi

Mer enn 30 prosent av alt silisiumet som brukes i solcelleproduksjon i dag ender opp som avfall i form av sagspon. REC Solar har utviklet teknologi som for første gang gjør det mulig å utnytte dette sagsponet i ny solcelleproduksjon.

– Produksjonen av solceller blir mer ressurseffektiv, og vi kutter utslipp både i Norge og verden. Vi må redusere klimagassutslippene og få til en sirkulær økonomi innenfor naturens tålegrense. REC Solars nye produksjonsprosess er en teknologisk verdensnyhet som svarer på begge disse to utfordringene. Gjennom Enova støtter regjeringen teknologiutvikling som bidrar til den nødvendige omstillingen mot lavutslippssamfunnet, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Fremstillingen av nytt silisium er den enkeltprosessen som bruker mest energi og gir høyest utslipp gjennom hele produksjonsprosessen for solceller. REC Solar tar nå sikte på å basere hele produksjonen på Fiskaa på gjenbruk av sagspon, slik at fabrikken ikke lenger behøver å produsere nytt silisium. Det er dette som er hovedgrunnen til de betydelige klimabesparelsene.

– Stort steg mot sirkulær produksjon

– Jeg er først og fremst utrolig stolt av våre ansatte som gjennom høy kunnskap, hardt arbeid og lidenskap for miljøet har funnet nøkkelen til å gjenbruke sagsponet som råvare i produksjonen av solcellesilisium, sier verksdirektør David Verdú i REC Solar og fortsetter:

– Dette sagsponet utgjør i dag cirka 30 % materialtap for industrien, og med denne innovasjonen vil solindustrien kunne ta et stort steg mot sirkulær produksjon. Vår prosess vil bruke 85 % mindre energi enn den ledende teknologien globalt og CO 2-fotavtrykket vil være 96 % lavere. Det sier seg selv at dette er inspirerende å jobbe hardt for. Jeg er veldig glad og takknemlig for at Enova støtter dette prosjektet slik at omstillingsprosessen kan skje med et betydelig raskere tempo.

Målet er å være i drift med ny produksjonsprosess innen utgangen av 2020.

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør 995 18 008

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.