Gå videre til innhold
Solberg vil ha flere nye og grønne ben

Nyhet -

Solberg vil ha flere nye og grønne ben

Statsminister Erna Solberg åpnet Enovakonferansen 2016 med å løfte frem grønn verdiskapning som avgjørende for velferdssamfunnet.

- Oljeindustrien vil spille en mindre rolle fremover. Vi trenger flere ben og nye ben å stå på for å opprettholde velferdssamfunnet, sa Erna Solberg.

Statsministeren sa at omstillingen til lavutslippssamfunnet er en dugnad mellom myndigheter og næringsliv.

- Til nå har norsk næringsliv nedprioritert forskning. Heldigvis vokser antallet utførte FOU-årsverk i næringslivet. Det er ikke regjeringen som skaper nye jobber, derfor er det så viktig at vi jobber i fellesskap, sa Erna Solberg

(se hele talen i video under - saken fortsetter nedenfor)

Fem prioriterte områder

Statsminister Solberg trakk frem fem prioriterte områder for Norges klimaarbeid fremover: En dekarbonisert transportsektor, ny lavutslippsteknologi i industrien, mer produksjon av fornybar energi, karbonfangst- og lagring og miljøvennlig skipsfart. Hun trakk frem flere eksempler. 

- Borregaard har fått til skifte fra tradisjonell til moderne forskningsbedrift. Alle venter i spenning på Hydros nye pilotanlegg på Karmøy, sa Erna Solberg.

Statsministeren fremhevet også batterifergen Ampere, Arbaflames biokullanlegg, Lefdal Mine og Tizirs nye smelteteknologi som gode eksempler på innovasjon som bidrar til ny verdiskaping og lavere klimautslipp.

Tillitserklæring til Enova

Statsministeren benyttet anledningen til å skryte av Enova.

- Enova er regjeringens viktigste klimapolitiske verktøy fremover. Jeg tror ikke på politikere som plukker teknologier. Vi gir overordnet retning, og så sikrer Enova en faglig gjennomføring, sa Erna Solberg.

Statsministeren trakk frem Enovas utbygging av hurtigladestasjoner som et eksempel på Enovas viktige rolle i transportsektoren fremover.

- Nå skal det ikke lenger være risky business å kjøre over fjellovergangene, sa Erna Solberg.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.