Gå videre til innhold
Smarte målere – smartere forbrukere: Jakten på de beste pilotprosjektene

Nyhet -

Smarte målere – smartere forbrukere: Jakten på de beste pilotprosjektene

Enova og NVE utfordrer kraftbransjen til å demonstrere produkter og tjenester som kan motivere forbrukere til å spare strøm.

– Vi er på jakt etter de beste løsningene som kan gi folk relevant informasjon om strømforbruket sitt i sanntid. Løsningene skal gi varig redusert strømforbruk, og ha verdi både for strømkundene og kraftbransjen, sier prosjektleder Monica Berner i Enova.

Nye strømmålere i alle hjem

Frem mot 2019 skal alle norske husholdninger bytte ut sine gamle strømmålere med digitale målere. De nye målerne gjør det mulig for strømkunder å ta i bruk ulike typer formidlingsløsninger som viser strømforbruket i sanntid, for eksempel et energidisplay eller en applikasjon på mobilen. Forskning viser at informasjon og tilbakemelding om faktisk elektrisitetsbruk og kostnader vil kunne gjøre kunder mer bevisste sitt eget forbruk, og dermed motivere til å spare strøm.

– Vi tror denne konkurransen vil vise noen av mulighetene de nye målerne gir, både for kunder og kraftbransjen. Smarte målere gjør det enklere for kundene å ta kontroll over strømforbruket, og for kraftbransjen åpner det for nye tiltak for å fordele strømforbruket jevnere utover døgnet, sier seksjonssjef Heidi Kvalvåg i NVE.

Ønsker å teste i tusenvis av husholdninger

Enova har derfor utlyst konkurransen «Smarte målere – smartere forbrukere». Konkurransen inviterer markedsaktører i kraftbransjen til å konkurrere om delfinansiering for å gjennomføre piloter som skal demonstrere ulike teknologier, tjenester og forretningsmodeller for sanntidsinformasjon om strømforbruk.

– Enova søker tilbydere over hele landet, og tar sikte på å velge minimum fem gode prosjekter. Vi ønsker uttesting i tusener av norske hjem, og vil veldig gjerne ha med prosjekter som er vesentlig større enn minimumskravet på fem hundre husholdninger, sier Berner.

Oppstart blir i 2016, og demonstrasjonsprosjektene varer ut 2021.

Om konkurransen

Enova har satt av 30 millioner kroner til konkurransen, men kan øke denne rammen hvis det kommer inn mange gode prosjekter.

Markedsaktører som ønsker å være med, må levere tilbud innen 15. juni for å bli prekvalifisert for deltagelse. Prekvalifisering vil forenkle søknadsprosessen slik at bare utvalgte tilbydere får anledning til å sende inn full søknad. Kun konsortier bestående av minimum krafttilbyder og nettselskap kan ta del i konkurransen, og de må kunne sannsynliggjøre en avtale med minst 500 sluttbrukere.

For mer informasjon, se http://www.enova.no/ams

Emner

Tags

Pressekontakt

Monica Berner

Monica Berner

Seniorrådgiver +47 907 41 087

Relaterte nyheter