Gå videre til innhold
Slik skal trikken bremse strømforbruket

Nyhet -

Slik skal trikken bremse strømforbruket

Med over sju mil nye kabler vil Oslo-trikkene utnytte bremseenergien mer effektivt. Energitapet i trikkenettet reduseres betydelig.

– Enova har tidligere støttet tilsvarende tiltak i T-banenettet, og nå står trikken for tur. Persontransporten i fremtidens byer vil være avhengig av kollektivløsninger som er effektive, også med tanke på energibruken. Med de nye kablene kan de stadig flere trikkepassasjerene reise enda mer energieffektivt enn før, sier Enovas markedssjef for transport, Petter Hersleth.

Gjennom prosjektet reduseres energitapet med opp mot 30 prosent, hovedsakelig gjennom mer effektiv tilbakemating av bremseenergi. Enova støtter energitiltakene med 5,2 millioner kroner.

Flere passasjerer, mindre strøm

Oslo-trikkene har det siste tiåret hatt en gjennomsnittlig årlig trafikkvekst på 5,5 prosent. På 42 kilometer med spor kjører trikkene nå 4 millioner kilometer i året, og frakter 51 millioner reisende. Energiprosjektet gjennomføres i tråd med planer om nye trikker, nye strekninger og flere trikkeavganger.

– Strømforsyningen til trikken må oppdateres for å øke driftssikkerhet, pålitelighet og for å kunne redusere energitapet i eksisterende nett. Prosjektet vil optimalisere strømforsyningen fra likeretterstasjonene ved å etablere flere kabler mellom likeretter og trikkespor, både på eksisterende og fremtidig linjenett, sier leder for energiforvaltning Oddvar Dalsvåg i Sporveien.

Godt samarbeid

Dette er langt fra det første energiprosjektet hos Sporveien hvor Enova har vært involvert.

– Sporveien er en viktig samarbeidspartner for Enova. Med støtte fra oss har de over flere år oppnådd lavere energibruk og mindre utslipp både i verksted, tekniske anlegg og langs sporene. Det er gledelig at Sporveien fortsatt finner områder hvor Enova-støtte gjør det mulig for dem å spare enda mer energi. Dette prosjektet er nok heller ikke siste stopp på reisen, sier Hersleth.

Prosjektet har en totalkostnad på ca. 52 millioner kroner. Anleggsarbeidet vil være ferdig i 2017. 

Kontaktperson i Sporveien: Oddvar Dalsvåg, tlf. 934 16 162

Emner

Tags

Regioner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Petter Hersleth

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449

Relatert materiale