Gå videre til innhold
Adm.dir. Kjetil Bøhn i Quantafuel på Enovakonferansen i Trondheim.
Adm.dir. Kjetil Bøhn i Quantafuel på Enovakonferansen i Trondheim.

Nyhet -

Skal lage diesel av plastavfall

Norske Quantafuel skal som de første i verden resirkulere plastavfall til syntetisk diesel i stor skala. Ny teknologi gjør at prosessen blir enklere, kortere og mer miljøvennlig. Enova støtter prosjektet med over 10 millioner kroner.

Quantafuel etablerer nå et produksjonsanlegg på Nes utenfor Oslo, og planlegger å omdanne 6 600 tonn plast til 5,6 millioner liter syntetisk diesel hvert år. Med det vil anlegget bli verdens største av sitt slag.

– Med tradisjonell teknologi dannes det et bredt spekter av hydrokarboner, som må gjennom en omfattende raffinering og etterbehandling. Katalysatorteknologien vår er langt mer presis, noe som gjør at vi kan produsere diesel fra syntesegass på en billigere og mer effektiv måte, i en langt mindre skala enn hva man kunne tidligere, sa administrerende direktør Kjetil Bøhn i Quantafuel da prosjektet ble presentert på Enovakonferansen i Trondheim.

Enova bidrar med 40 prosent av kostnadene

Prosjektet koster over 26 millioner kroner, hvor Enova-støtte på nesten 10,5 millioner bidrar til at prosjektet kan realiseres.

– Quantafuel kan nå bane vei for at det blir teknologisk og økonomisk mulig å bygge denne typen anlegg på mange renovasjons- og gjenvinningsanlegg i Norge. Bare en liten del av plasten som bli produsert i verden, blir gjenbrukt eller utnyttet, og nesten alle land vil ha nytte av å utnytte plast til å produsere drivstoff. Her er vi derfor med på å hjelpe fram en teknologi med potensial både i inn- og utland, sier seniorrådgiver Ståle Kvernrød i Enova.

Quantafuel reduserer energiforbruket i produksjonen med 24,4 GWh årlig sammenlignet med bruk av konvensjonell teknologi.

– I tillegg til vil det syntetiske drivstoffet gi betydelig reduksjon i lokal forurensing ved forbrenning, med lavere utslipp av en rekke klimagasser sammenlignet med vanlig drivstoff, sier Bøhn i Quantafuel.

Se presentasjonen Kjetil Bøhn holdt på Enovakonferansen 2017. Artikkelen fortsetter under videoen.


Planlegger å åpne 10 nye anlegg

Quantafuel har i dag 16 ansatte, men skal ansette om lag 10 nye operatører i nærmeste fremtid. Selskapet ser også potensialet for å åpne 10 anlegg i løpet av de kommende fem årene. Foreløpig har Quantafuel et testanlegg i Mexico, hvor de henter viktig prosesserfaring.

– Målet er å etablere nye prosessanlegg i Norge og i første rekke andre europeiske markeder, basert på erfaringene vi gjør oss med det første anlegget, sier Bøhn.

Kontaktinformasjon

Kjetil Bøhn, adm.dir. i Quantafuel:
915 73 818, kjetil.bohn@quantafuel.com

Ståle Kvernrød, seniorrådgiver industri i Enova
908 42 932, stale.kvernrod@enova.no

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Oskar Gärdeman

Oskar Gärdeman

Markedssjef vare- og energiproduksjon 405 52 716

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.