Gå videre til innhold

Nyhet -

Skal binde CO2 i Soda-aske

Soda-aske-produsenten Enpro skal fange CO2 fra gasskraftverket på Kollsnes i Hordaland. Om piloten er vellykket kan den bidra til betydelige reduksjoner av klimagassutslipp internasjonalt.

-Med investeringsstøtten fra Enova på plass kan vi endelig sette i gang prosjektet. Gjennom vår nye teknologi skal vi bidra til at soda-aske-produsentene kan ta del i den globale dugnaden med å kutte klimautslippene, sier administrerende direktør i Enpro, Christian Theiste.

"CO2-håndtering blir sett på som en av de viktigste løsningene på klimautfordringene."                - Adm.dir. Nils Kristian Nakstad, Enova

Store kutt

CO2 er en nødvendig bestanddel i det kjemiske produktet som blant annet brukes i glass, såpe og vaskemiddel, papir og i flere andre industrier. I tradisjonell soda-aske-produksjon får man tak i CO2 ved å brenne kalk. Enpro har imidlertid utviklet ny teknologi som gjør det mulig å utnytte eksosen fra gasskraftverket til BKK på Kollsnes til dette prosjektet. Nylig vedtok Enova å støtte en pilot med 40 millioner kroner. Dermed går Enpro i gang med det banebrytende prosjektet, som om det lykkes vil binde opptil 95 prosent av CO2-en i gasskraftverket som slipper ut over 24.000 tonn årlig.

Med en soda-askeproduksjon på 55 millioner tonn årlig internasjonalt, er de potensielle utslippskuttene store, selv om bare en liten andel av verdens soda-askeprodusenter skulle ta i bruk den nye teknologien.

-Soda-askeproduksjon er dessverre normalt forbundet med store klimagassutslipp og betydelig energiforbruk. Men vår nye teknologi gjør det mulig å fjerne CO2-utslippene fra pilotproduksjonen helt, og redusere  energiforbruket med 6,8 GWh. Det tilsvarer 13 % lavere energiforbruk enn dagens produksjonsprosess.

-Ved større anlegg og oppskalering av teknologien, ser vi at vi kan nærme oss en energieffektivisering på over 30%, sier en begeistret Theiste, som berømmer BKK for samarbeidet.

I tillegg fanges 6500 tonn fra eksosen fra gasskraftverket. I sum gir dette en samlet reduksjon på vel 20 000 tonn CO2.

Stor interesse

Ifølge Enova har teknologien stor overføringsverdi også til industri med lignende utslipp.

- Det nye med denne teknologien er at Enpro klarer å hente CO2 ut fra uren eksos, hvor CO2-konsentrasjonen er så lav som 4 prosent. Med små tilpasninger kan teknologien også brukes til å produsere sodaaske hvor det er tilgang på eksos med samme lave CO2-konsentrasjon, forklarer administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Enova-sjefen tror at prosjektet vil bli fulgt tett både nasjonalt og internasjonalt.

- CO2-håndtering blir sett på som en av de viktigste løsningene på klimautfordringene. Vi har investert i  flere interessante klimateknologi-prosjekter etter at vi fikk denne rollen gjennom klimaforliket, men dette er utvilsomt et av de aller mest spennende, sier Nakstad.
Theiste kan bekrefte at prosjektet allerede har vakt interesse i blant annet Kina, India og Gulfen. I mai settes spaden i jorda.

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116

Relatert materiale