Gå videre til innhold
Sju nye landstrømprosjekter får Enova-støtte

Nyhet -

Sju nye landstrømprosjekter får Enova-støtte

Stadig flere norske havner tilbyr strøm til skip slik at de kan slå av motorene når de ligger til kai. Nå støtter Enova sju nye landstrømprosjekter, fra Stavanger i sør til Tromsø i nord.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for maritim næring er landstrøm et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport. Landstrøm kutter store utslipp når skip ligger ved kai, og støtter opp under økt bruk av batteri i fartøy, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

Følgende sju prosjekter får støtte:

Støttemottaker Sted Støttebeløp
Plug Holding AS Nordfjordeid 19 200 000 kr
Arctic Energy Port Tromsø AS Prostneset, Tromsø 8 425 000 kr
Arctic Energy Port Tromsø AS Prostneset, Tromsø 7 275 000 kr
Rosenberg Worley AS Stavanger 5 500 000 kr
Plug Holding AS Damsgård, Bergen 3 650 000 kr
Fjord Base AS Florø 2 300 000 kr
Husøyveien 135 AS Husøy Terminalen, Avaldsnes 2 000 000 kr
Sum 48 350 000 kr

Landstrømanleggene skal være oppe og gå senest 1. januar 2023.

– For å nå klimamålene vi har satt oss, er vi avhengig av å ha med oss skipsfarten og næringslivet. Godt samarbeid mellom offensive aktører og støtte fra Enova gjør at det blir stadig vanligere for skip å koble seg til landstrøm når de ligger til kai. Det kutter utslipp og reduserer forurensing, da er det bra at vi investerer i flere slike anlegg langs kysten, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Positiv utvikling i markedet

Dette var Enovas niende utlysing for investeringsstøtte til landstrøm. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til rundt 100 landstrømprosjekter med over 700 millioner kroner.

I senere utlysningsrunder har Enova bedt søkerne dokumentere fremtidig etterspørsel og beskrive hvordan infrastrukturen er tilrettelagt for videre oppskalering.

– Vi ser at dette har hatt en positiv effekt, og at det har ført til tettere dialog mellom rederiene og havnene, noe som er avgjørende for å skape gode forretningsmodeller og bygge et levedyktig marked for salg av strøm fra land. Vi er imidlertid langt ifra i mål. Flere skip må klargjøres for landstrøm slik at vi får opp bruken av anleggene. Derfor oppfordrer vi flere redere til å benytte seg av vårt tidsbegrensede støttetilbud for installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy, sier Fottland i Enova.

Related links

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Markedssjef transport +47 951 15 596

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.