Gå videre til innhold
Sju nye landstrømprosjekter får Enova-støtte

Nyhet -

Sju nye landstrømprosjekter får Enova-støtte

Stadig flere norske havner tilbyr strøm til skip slik at de kan slå av motorene når de ligger til kai. Nå støtter Enova sju nye landstrømprosjekter, fra Stavanger i sør til Tromsø i nord.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for maritim næring er landstrøm et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport. Landstrøm kutter store utslipp når skip ligger ved kai, og støtter opp under økt bruk av batteri i fartøy, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

Følgende sju prosjekter får støtte:

Støttemottaker Sted Støttebeløp
Plug Holding AS Nordfjordeid 19 200 000 kr
Arctic Energy Port Tromsø AS Prostneset, Tromsø 8 425 000 kr
Arctic Energy Port Tromsø AS Prostneset, Tromsø 7 275 000 kr
Rosenberg Worley AS Stavanger 5 500 000 kr
Plug Holding AS Damsgård, Bergen 3 650 000 kr
Fjord Base AS Florø 2 300 000 kr
Husøyveien 135 AS Husøy Terminalen, Avaldsnes 2 000 000 kr
Sum 48 350 000 kr

Landstrømanleggene skal være oppe og gå senest 1. januar 2023.

– For å nå klimamålene vi har satt oss, er vi avhengig av å ha med oss skipsfarten og næringslivet. Godt samarbeid mellom offensive aktører og støtte fra Enova gjør at det blir stadig vanligere for skip å koble seg til landstrøm når de ligger til kai. Det kutter utslipp og reduserer forurensing, da er det bra at vi investerer i flere slike anlegg langs kysten, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Positiv utvikling i markedet

Dette var Enovas niende utlysing for investeringsstøtte til landstrøm. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til rundt 100 landstrømprosjekter med over 700 millioner kroner.

I senere utlysningsrunder har Enova bedt søkerne dokumentere fremtidig etterspørsel og beskrive hvordan infrastrukturen er tilrettelagt for videre oppskalering.

– Vi ser at dette har hatt en positiv effekt, og at det har ført til tettere dialog mellom rederiene og havnene, noe som er avgjørende for å skape gode forretningsmodeller og bygge et levedyktig marked for salg av strøm fra land. Vi er imidlertid langt ifra i mål. Flere skip må klargjøres for landstrøm slik at vi får opp bruken av anleggene. Derfor oppfordrer vi flere redere til å benytte seg av vårt tidsbegrensede støttetilbud for installasjon av landstrømsystem i eksisterende fartøy, sier Fottland i Enova.

Related links

Emner

Tags

Pressekontakt

Gunnel Fottland

Gunnel Fottland

Markedssjef transport +47 951 15 596
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte nyheter