Gå videre til innhold
Sjokoladepuddingen blir mer klimavennlig

Nyhet -

Sjokoladepuddingen blir mer klimavennlig

Som første industrivirksomhet i landet, skal TINEs dessertanlegg i Ålesund installere varmepumper som bruker fjernvarme. Løsningen erstatter naturgass og reduserer CO2-utslippet fra anlegget ned til en tredel. Enova investerer 5,8 millioner kroner i Single-Phase Power som leverer teknologien.

– Dette prosjektet kombinerer gode løsninger på best mulig måte. Tine har en jevn produksjon gjennom året, noe som gjør at man får utnyttet varmepumpene best mulig. Dessuten, ettersom disse pumpene tar i bruk fjernvarme, får man gjort nytte av overskuddsvarmen fra Tafjord Kraftvarme, sier markedssjef industri Oskar Gärdeman i Enova.

Etterspørselen etter fjernvarme til oppvarming av bygg er naturlig nok størst når det er kaldt ute. Samtidig er avfallsproduksjonen, som genererer fjernvarmen, mer jevn gjennom året.

– Mange fjernvarmeselskaper har for mye varme deler av året. Overskuddsvarmen er der uansett, så i et klimaperspektiv er det meget fornuftig å bruke den til noe, sier Gärdeman.

Første gang i Norge

Meieriet i Ålesund er TINEs spesialanlegg for ultrapasteuriserte produkter – varer som behandles med særlig høy temperatur i produksjonen for å forlenge holdbarheten. I denne vareporteføljen finner vi blant annet sjokomelk, sjokoladepudding, kremer, sauser, iskaffe og iste. Varmepumpene fra Single-Phase Power skal levere damp til denne varmebehandlingen. Dampen holder så høy temperatur som 180–190 grader.

– Produksjon av damp fra høytemperatur varmepumper er ikke gjort tidligere. Det er også første gang i Norge at fjernvarme benyttes som energikilde for slik energiproduksjon, sier Gärdeman.

Betydelig klimagevinst

Hos TINE Ålesund erstatter fjernvarmen bruk av naturgass og strøm, noe som reduserer CO2-utslippene deres med 66 prosent. Dette tiltaket vil alene innebære 5 prosent reduksjon av TINEs totale utslipp.

– Vi i TINE tar ytterligere skritt i klimavennlig retning. Vi kan produsere med grønnere energi her i Ålesund, og bidra betydelig til lavere utslipp av klimagasser, sier meierisjef Jan Heggem. 

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Oskar Gärdeman

Oskar Gärdeman

Markedssjef vare- og energiproduksjon 405 52 716

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.