Gå videre til innhold
Sjøsetter hydrogensatsing med hydrogenfartøy i fast rute

Nyhet -

Sjøsetter hydrogensatsing med hydrogenfartøy i fast rute

Wilhelmsen-gruppen lanserer to hydrogendrevne lasteskip under prosjektnavnet Topeka. Skipene skal gå i rute mellom Stavanger og Kristiansund.

– For at vi skal nå ambisjonene om sjøtransport uten utslipp, må det utvikles ny teknologi som gjør det mulig med utslippsfri drift også for ruter og skipstyper hvor batteriløsninger alene ikke er tilstrekkelig. Da er introduksjon og bruk av nullutslipps energibærere som hydrogen helt avgjørende, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Viktig demonstrasjonsprosjekt

Hydrogen kan spille en viktig rolle i omstillingen av transportsektoren, men det forutsetter både teknologiutvikling, at kostnadene går ned og at det blir hydrogen tilgjengelig i markedet.

– Demonstrasjonsprosjekter i full skala har en stor betydning for den videre læringen og utviklingen av hydrogen som reelt alternativ. Med dette pionérprosjektet vil Topeka få vist at hydrogen fungerer som primær energibærer for skip av denne størrelsen – det er aldri gjort før. Prosjektet fremskynder også at regelverk for hydrogendrift kommer på plass, og øker etterspørselen etter hydrogen. Slik gjør prosjekter som dette det både enklere og billigere for dem som følger etter, sier Nakstad.

Skipene blir blant de første hydrogendrevne lasteskipene i verden. Enova støtter prosjektet med 219 millioner kroner.

– Veldig stort for den maritime næringen

De to Topeka-skipene kan seile inntil 750 kilometer utslippsfritt, takket være batterier på 1000 kWh og 3 MW brenselceller drevet av hydrogen.

– Vi setter enormt pris på Enova sin beslutning om å støtte hydrogenprosjektet Topeka. Dette er en veldig stor sak for den maritime næringen og for Norge som nasjon når det gjelder hydrogen, sier Jan Eyvin Wang, Senior Vice President Industrial Investments i Wilhelmsen, og fortsetter:

– Topeka sine to roro-skip* er en del av nærskipsfarten. De skal blant annet flytte utstyr mellom basene på Vestlandet for Equinor. I tillegg skal de frakte hydrogen til ulike fyllingspunkter, hvor lokale ferger og andre fartøyer pluss landtransport skal kunne bunkre hydrogen. Og da begynner du å få en infrastruktur for hydrogen.

Den planlagte seilingsruten inkluderer forsyningsbasene i Tananger, Dusavik, Ågotnes og Mongstad som alle kan tilby skipene landstrøm. Det er beregnet at skipene daglig vil avlaste veinettet med over 11 000 kjørte kilometer med lastebil, noe som utgjør 10 000 tonn CO2 i året.

– Vår drøm i Wilhelmsen er at vi skal være med på det som foregår i Norge, og at det på sikt skal kunne tas videre internasjonalt. Målet må være at dette skal gå fra to båter til å gjelde hele maritim næring, sier Wang.

Støtten fra Enova forutsetter notifisering hos Eftas overvåkingsorgan ESA. Fartøyene vil etter planen komme i drift i 2024.

*roll-on–roll-off. Betegnelse på skipstype med rullende last som kan kjøres direkte om bord.

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Øyvind Leistad

Øyvind Leistad

Markedsdirektør 995 18 008
Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.