Gå videre til innhold

Nyhet -

- Sats sammen med oss

Olje- og energiminister Ola Borten Moe åpnet Enovakonferansen i Trondheim med ros til Enova og en oppfordring til næringslivet.

- Rammene er på plass, nå er det opp til dere. Jeg håper vi ser mange grønne investeringer fremover, sa Borten Moe.

Tirsdag startet Enovakonferansen ”Det grønne gullet” i Trondheim. For en fullsatt sal oppfordret Borten Moe næringslivet til å gripe muligheten Enova gir til å satse grønt.

- Vi har fortsatt et stort potensiale for energieffektivisering. Med Enova på laget har aktørene store muligheter til å få til dette. Vær villig til å satse sammen med oss, sa Borten Moe.

Olje- og energiministeren ser behovet og potensialet for mer energieffektivisering i boliger. Samtidig imøteser han en debatt om hvordan man best får til dette.

Ministeren pekte på mange vellykkede Enova-prosjekter som har bidratt til å redusere klimagassutslippene og bedre forsyningssikkerheten.

- Foretaket er en stor suksess, og er regjerningens spydspiss i energi- og klimaarbeidet, sa Borten Moe.

Bidra til investering


Borten Moe ble introdusert av Enova-direktør Nils Kristian Nakstad. På plass på konferansen er over 700 aktører fra næringsliv og energibransjen. 

Hovedfokus under konferansen er hva som skjer nasjonalt og internasjonalt innenfor energiomlegging og klimatiltak. Videre hvilke muligheter og barrierer som ligger i markedene. Gjennomgangstonen i innleggene er at det er  tid for handling.

– Vi kjenner norske industriaktører som offensive og fremtidsrettet. Enova vil gjerne bidra til at det investeres ytterligere i energi- og teknologiløsninger. Hver enkelt som sitter i salen her utgjør en forskjell, sa Nakstad.

Kontaktpersoner:


Adm. Dir. Nils Kristian Nakstad, tel. 906 04 334
Dir. for Strategi og Kommunikasjon, Geir Nysetvold, tel. 905 96 520
Senior kommunikasjonsrådgiver, Evy Aspheim, tel. 406 09 502


Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116