Gå videre til innhold

Nyhet -

Resultatrapport 2012: 1,7 milliarder fra Enova til energi- og klimatiltak

Støtten fra Enova og investeringene i markedet utløste prosjekter som til sammen skal gi et energiresultat på 1,6 TWh. Dette tilsvarer den samlede energibruken til alle husholdningene i Stavanger og Drammen kommune til sammen.

Det viser Enovas resultatrapport for 2012, som ble overlevert statssekretær Ane Hansdatter Kismul i Olje- og energidepartementet på Gardermoen fredag. Enova-støtte på 30 millioner til Gardermoens nye store utbygging, Terminal 2, ble samtidig offentliggjort.  Gardermoen vil dermed få Norges største og mest besøkte passivhus når utbyggingen står ferdig.

I alt 750 prosjekter fikk i 2012 tilsagn om støtte fra Energifondet som forvaltes av Enova. Prosjektene fordeler seg på tiltak innen energieffektivisering, konvertering og økt bruk av fornybar energi.

Satser på industrien


Elkem Salten i Nordland fikk den høyeste støttetildelingen i 2012. Et tilsagn om 350 millioner kroner bidrar til et energigjenvinningsprosjekt ved smelteverket som skal gi et årlig energiresultat på hele 300 GWh.


-Dette tilsvarer alene energibruken til seks norske småkommuner og viser med all tydelighet hvor stort potensial det er for energibesparelser i industrien, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.


Enova ønsker de neste årene å være med på de prosjektene som bidrar til at norsk industri skal være verdensledende både på energi- og klimateknologi og energieffektivisering.

Ny teknologi

Fjoråret innledet også en periode med et enda større trykk på utviklingen av ny klimavennlig teknologi.


-Vi skal bidra til at regjeringens klimamål nås. Da er det helt avgjørende at vi investerer i slike prosjekter. Enova ga i 2012 tilsagn om 336 millioner til teknologiprosjekter. Dette skal resultere i investeringer på hele 1,1 milliarder kroner, forteller direktøren.

Teknologi for fremtidens bygg

Nakstad understreker at en tett dialog med et offensivt og ambisiøst næringsliv er helt avgjørende for å lykkes i å nå målene.


-Vi satser på de som går foran. Gjennom å være en støttespiller for de som har ønsket å investere i passivhus, har gode og svært energieffektive bygg blitt etterspurt. Det er høstet erfaringer med byggemåter som gjør at vi kan redusere støtten til passivhus noe. Vi lanserer nå programmet "Ny teknologi til fremtidens bygg" som er rettet mot de som vil strekke seg enda lenger, sier Nakstad.

Les hele resultatrapporten her.

Kontaktinfo:
Administrerende direktør, Nils Kristian Nakstad – tlf. 906 04 344
Strategi- og kommunikasjonsdirektør, Geir Nysetvold – tlf 905 96 520
Kommunikasjonsrådgiver Espen Sletvold, tlf 971 28 188


Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116

Relatert materiale