Gå videre til innhold
Adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova på Enovakonferansen 2017.
Adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova på Enovakonferansen 2017.

Nyhet -

Proviant til pioneren

Nils Kristian Nakstad benyttet Enovakonferansen til å hylle den norske pionerånden. Han mener vi trenger flere norske pionerer for å bygge den nye økonomien, og lover at Enova skal hjelpe til på ferden. 

- Vi trenger de uredde tankene, ekspedisjonslysten og vågemotet. De som tenker utradisjonelt og ser barrierene foran seg som muligheter. I tiårene fremover må vi gjenskape Roald Amundsens pionerånd og fortelle de gode historiene, sa Enova-sjef Nils Kristian Nakstad fra scenen på Enovakonferansen.

Enovakonferansen 2017, den sjette i rekken, er en viktig møteplass for nye energi- og klimaløsninger. Årets konferanse handler om tre hovedgrep som trengs for å skape «Den nye økonomien»: Grønnere teknologi-investeringer, sirkulær økonomi og delingsøkonomi. Aldri før har konferansen vært fulltegnet så tidlig.

Bort fra det grønne ordskiftet

Nakstad uttrykte bekymring for at folk mister troen på det grønne skiftet. Begrepet var årets nyord i 2015. To år senere snakker vi om et samfunn preget av «Post fakta».

- Det har så langt blitt det grønne ordskiftet. Vi har ikke klart å snakke om det på en sånn måte at folk føler det angår dem.

Han mener en viktig del av løsningen er å menneskeliggjøre det grønne skiftet. Vi må på ny fortelle historiene om Norges pionerer, slik fortellinger om polarhelten, kraftentreprenøren, skipsrederen, Nordsjø-dykkeren eller oljeingeniøren har skapt stolthet og inspirert nordmenn tidligere.

- Pioneren er spydspissen som bryter barrierene og legger grunnlaget for en ny normal. Fra min utkikkspost ser jeg at nettopp den omstillingen vi står overfor, vekker pionerånden i mange.

Provianterer pionerene

Selv fortalte Nakstad historien om da Trondhjem Preservering fikk et takkebrev fra Roald Amundsen i 1907. Amundsen hadde takket for den gode provianten familiebedriften leverte til Gjøa-ekspedisjonen. Nakstad mener Enova har en tilsvarende oppgave i dag.

- På vegne av Enova har jeg signert en avtale med Olje- og energidepartementet på 10 mrd. kr. for å kunne gi pionerene proviant på deres ferd. Sammen skal vi gjøre det grønne skiftet til mer enn et ordskifte.

Enova har siden 2001 støttet over 7000 prosjekter. Fremover skal statsforetaket støtte prosjekter som reduserer klimautslipp på kort sikt og teknologiutvikling som reduserer klimautslipp på lengre sikt.

Nakstad hyllet deltagerne på konferansen som pionerer innen transport, industri og bygg, og understreket at det er historiene og de menneskene som befolker dem som til sammen utgjør det grønne skiftet:

- Denne salen er stappfull av pionerånd, men vi må sammen bli enda bedre til å fortelle om de ekspedisjonene dere har tilbakelagt og de dere skal legge ut på. La verden der ute få høre hva det grønne skiftet går ut på, og hvorfor vi er så stolt over å få være blant dem som får det til å skje.

På Enovakonferansen serverte Nakstad også fersk proviant til pionerene, i form av tre nye teknologiprogrammer. I tillegg varslet han at Enova vil støtte nullutslippskjøretøyer i næringslivet.

Se hele innlegget til Nakstad

Emner

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.