Gå videre til innhold
Christian fikk 10.000 miljø-kroner til sin nye bolig

Nyhet -

Christian fikk 10.000 miljø-kroner til sin nye bolig

(At det er mulig å få Enova-tilskudd også til helt nye boliger, er ukjent for mange. Christian Fladseth i Moss (t.h.) ble oppmerksom på muligheten, og mottok nylig 10.000 kroner. Her er han sammen med markedssjef Anna Barnwell i Enova og salgs- og markedsansvarlig Espen Fjeld i Trysilhus. (Foto: Torbjørn Tandberg))

Enova frykter at mange eiere av helt nye boliger ikke er klar over at det er mulig å få penger tilbake for energitiltak. Nylig fikk Christian Fladseth i Solihagen i Moss 10.000 kroner inn på konto, takket være god dialog mellom Enova og Trysilhus.

Boligbygger Trysilhus tok grep da Enova lanserte Enovatilskuddet, en støtteordning for miljøvennlige energitiltak som også gjelder for nybygg. Det er monteringen av avtrekksvarmepumpe i boligene som gir rett til pengestøtte. I fjor fikk de første kundene pengene på konto.

Ordningen videreføres i 2016, og Enova er opptatt av å gjøre kjøpere av også nye boliger oppmerksomme på at de kan regne med offentlig bidrag når de velger godkjente energieffektive løsninger.

Penger på konto

– Ordningen gjelder alle, også eiere av nye hus og leiligheter, som kan dokumentere at de har iverksatt godkjente energitiltak, opplyser markedssjef for bolig i Enova, Anna Barnwell. 

Hun erkjenner at Enovas tilskuddsordninger antakelig er mer kjent blant folk som bygger om gamle hus enn blant nybyggere og kjøpere av ny leilighet.

– Det eneste boligeierne trenger å gjøre, er å gjennomføre tiltaket, f.eks. installasjon av avtrekksvarmepumpe, og dokumentere utgiftene på enova.no. Da kommer pengene inn på konto i løpet av to uker. Det er også mulig å velge å få pengene tilbake på skatten, avslutter Barnwell.

Bonus

Boligkjøper Christian Fladseth er naturligvis glad for tilskuddet som han ikke hadde regnet med da han kjøpte leiligheten.

 – Det kom som en positiv overraskelse, forteller han.

Trysilhus oppførte cirka 400 leiligheter sentralt på Østlandet i fjor. Selskapet er opptatt av å velge miljøvennlige løsninger. Boligene tilfredsstiller Husbankens miljøkrav, og Trysilhus er med i Svanemerke-ordningen.

Salgs- og markedsansvarlig i Trysilhus, Espen Fjeld, er godt fornøyd med å ha fått bekreftelsen på at selskapet leverer boliger som kvalifiserer til energitilskudd.

 – Til hver leilighet leveres en energisentral. Det er hver enkelt boligeier som styrer eget forbruk – en løsning som bidrar til ansvarlig og bevisst energibruk, avslutter Fjeld.

For ytterligere informasjon:

Enova v/markedssjef Anna Barnwell, tlf. 467 74 194, anna.barnwell@enova.no

Trysilhus v/salgs- og markedsansvarlig Espen Fjeld, tlf. 916 82 810, espen.fjeld@trysilhus.no

Boligkjøper Christian Fladseth, tlf 922 62 028, e-post christian.fladseth@anticimex.no

Tiltak som gir rett til penger også for deg som bygger ny bolig

Luft-vann-varmepumpe
Væske-vann-varmepumpe
Avtrekksvarmepumpe
Bioovn med vannkappe
Biokjel
Solfanger
Varmestyringssystem
Varmegjenvinning av gråvann
El-produksjon

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Anna Barnwell

Anna Barnwell

Markedssjef tjenesteyting og sluttbruk 467 74 194

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.