Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Ny solstudie fra Enova

Nyhet   •   des 20, 2013 15:18 CET

En fersk studie Multiconsult har gjennomført på oppdrag fra Enova, viser hva det faktisk koster å produsere solkraft i Norge.

I løpet av de siste årene har prisbildet for solceller endret seg drastisk. Et prisfall på mer enn 30 % er dokumentert siden februar 2011. Enova har derfor fått gjennomført en studie for å komme frem til reell pris på elektrisitet produsert med solceller i Norge.

Klimasimulering


Studien har simulert klimaet i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø, og med bakgrunn i det beregnet kostnadene knyttet til å produsere elektrisitet ved hjelp av solceller. Oppdaterte kostnadsdata på komponenter, installasjon og netttilknytning er tatt med i regnestykkene. 
Det er gjort simuleringer for både eneboliger, næringsbygg og bakkemonterte anlegg. Vinkelen solcellepanelene er montert med vil også påvirke energiytelsen til solcellene, og det er derfor brukt typiske vinkler for alle de tre kategoriene. På den måten får man fram et realistisk potensial for el-produksjonen.


Når man tar hensyn til driftsutgifter og aldring viser resultatene en el-pris for eneboliger på 2,24 til 2,99 kr pr. kilowatttime. Prisen er noe lavere for næringsbygg (fra 1,85-2,56 kr/kWh) og betydelig lavere for bakkemonterte anlegg (1,25-1,69 kr/kWh.) Kostnadene er lavest i Kristiansand og Oslo, og høyest i Bergen og Tromsø.

Vil ha prisene ned


Enova jobber aktivt for å gjøre solcelleteknologien mer konkurransedyktig.


--Sol er interessant, men det må fortsatt betydelig kostnadsreduksjoner til før det er et konkurransedyktig alternativ i Norge. Enova vil derfor fortsette å bidra til utvikling av solkraftteknologi som er egnet for anvendelse i Norge gjennom våre programmer for teknologistøtte, sier  programdirektør i Enova, Øyvind Leistad.


Målet med støtten er at solcelleanleggene skal bli bedre og rimeligere. Enova støtter i tillegg bruk av solfangere, som utnytter solenergi til oppvarming av vann.


Les hele rapporten her.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.