Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Ny rapport kartlegger bygningers effekt- og energibehov til oppvarming og kjøling

Nyhet   •   mar 22, 2013 15:20 CET

På oppdrag fra Enova har COWI kartlagt forventet varme- og kjølebehov over årets 8760 timer for ulike bygg av ulik byggestandard lokalisert på forskjellige steder i landet.

Det pågår en betydelig markedsendring i byggsektoren, og passivhus har fått et godt fotfeste i nybyggmarkedet.Forventet energibruk til oppvarming av nye bygg har blitt vesentlig redusert, men det eksisterer lite dokumentasjon av fordelingen av denne over året. Kunnskap om energieffektive bygningers effekt- og energibehov til oppvarming og kjøling er viktig for valg og utførelse av varme- og kjølesystem i bygg.

Med et særegent forbruksmønster som følge av kalde vintre, og en produksjonskapasitet og et tilsig som er i motfase med forbruket, er det essensielt å kunne forutsi forbruksutviklingen med tanke på forsyningssikkerhet. På oppdrag fra Enova har COWI kartlagt forventet varme- og kjølebehov over årets 8760 timer for ulike bygg av ulik byggestandard lokalisert på forskjellige steder i landet. Det er utarbeidet et stort antall effekt-varighetskurver for 4 bygningskategorier, 4 byggestandarder og 5 klimasoner. Denne kartleggingen viser

• Selv om energiforbruket per kvadratmeter halveres ved å gå fra TEK 10 til passivhus, forblir fordelingen av energibruken over årets 8760 timer nær uendret. Det vil si at energieffektive bygg har et effektbehov som varierer som i dag, men på et lavere nivå.
• Tappevann utgjør en stadig større relativ andel av det samlede behovet for termisk varme. For boligblokk vil tappevannets andel som eksempel øke med rundt 25 prosentpoeng. 
• Forsyning av spisslast blir ikke mindre viktig med forbedret byggestandard, og valg av spisslastkilde vil fortsatt være av vesentlig betydning for forsyningssikkerheten i energisystemet.
• Energi- og effektbehovet varierer mye avhengig av geografi. Energi- og effektbehovet er dobbelt så høyt i Røros sammenliknet med Bergen, uavhengig av byggestandard.

I tillegg til å kartlegge bygningers effekt- og energibehov til oppvarming og kjøling, har COWI vurdert dagens krav til varmeforsyning i bygg. Denne gjennomgangen viser at det er mange regler og ordninger som direkte eller indirekte regulerer valg og utforming av varmeanlegg i bygg. De mange regler og ordninger er omfattende å forhold seg til, og det er gode grunner til å se nærmere på kravene til varmeforsyning i bygg videre i tiden fremover.

Rapporten kan lastes ned på Enovas publikasjonssenter.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.