Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Nå gir VEAS gass

Nyhet   •   jan 28, 2016 08:16 CET

VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) produserer biogass av avløpsvannet fra 600 000 personer i Oslo-området. Nå skal VEAS investere 90 millioner kroner i et anlegg som gjør at biogassen kan brukes som drivstoff. Enova støtter prosjektet med 31 millioner kroner.

– Det produseres mer biogass rundt Oslofjorden enn tidligere, men gasskjøretøyene i regionen har fortsatt behov for mer. Biogass spiller en sentral rolle i å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren, og prosjektet hos VEAS blir et viktig bidrag i å erstatte bruk av fossil naturgass og diesel med fornybar biogass, sier Petter Hersleth, Enovas markedssjef for transport.

Anlegget vil ved oppstart produsere ca. 55 GWh i året av komprimert, renset metangass for transport- eller energiformål. Kapasiteten til anlegget vil være på ca. 70 GWh per år, noe som erstatter ca. 7 millioner liter diesel og er tilstrekkelig til å drive omtrent 140 busser.

Norges største renseanlegg

VEAS er Norges største renseanlegg, og renser avløpsvann fra sine eierkommuner Oslo, Bærum og Asker, samt deler av Røyken, Nesodden og Nittedal. Til sammen håndterer anlegget avløpsvann fra drøyt 600 000 personer.

– I dag utnytter vi rågassen som dannes fra avløpsslammet til å produsere strøm og varme til eget bruk. De siste årene har vi hatt overskudd av biogass, og med det nye oppgraderingsanlegget vil vi oppgradere biogass til en slik kvalitet at den kan brukes som drivstoff, sier prosjektleder Rune Holmstad i VEAS.

Etter planen vil VEAS kunne levere biogass fra årsskiftet 2017/2018.

Det Enova-støttede prosjektet inkluderer oppgraderingsanlegg, nødvendige tilpasninger av gassystemet, og rørledning mellom produksjons- og oppgraderingsanlegg. Den totale kostnadsrammen på prosjektet er rundt 90 millioner kroner. 

Kontaktinformasjon VEAS: Prosjektleder Rune Holmstad, tlf. 990 42 781.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.