Gå videre til innhold

Nyhet -

Moderne bygg krever nytenking om varmeløsninger

Objektive fakta om kostnader ved installasjon av ulike varmeløsninger i bygg er viktig for å få en konstruktiv debatt rundt valg av varmeforsyningssystem. På oppdrag fra Enova har Cowi kartlagt kostnadene for installasjon av elektrisk og vannbåren oppvarming i samme type bygg med samme bygningsstandard og valg av systemløsning.

Studien tar for seg enebolig, boligblokk, barnehage og to typer kontorbygg, hvor byggene er prosjektert i henhold til kravene etter TEK 10 og passivhusstandard. Varmekilde er ikke inkludert i kostnadsstudien.

Hovedfunn

  • Eksisterende kalkyletall for tidlig fase må fornyes. Moderne bygg gir mulighet for nye varmeløsninger, noe som også må reflekteres i de kalkulasjonstallene som benyttes. Dette gjelder både for elektrisk og vannbåren oppvarming.
  • Det er mindre kostnadsforskjell mellom installasjon av elektrisk og vannbåren varme enn det etablerte kalkyletall sier.
  • Vannbåren varme kan bli betydelig billigere enn i dag. Nytenking rundt hvordan anlegget konstrueres bør gi kraftig reduksjon i installasjonskostnadene.


For at fornybar varme skal bli den foretrukne form for oppvarming må installasjon av vannbåren varme bli rimeligere. I tillegg til å legge til rette for fornybar varme, gir vannbåren varme byggene en fleksibilitet som er viktig for forsyningssikkerheten til energisystemet i Norge.  Moderne energigjerrige bygg åpner for nytenking hva gjelder installasjon av varmeanlegg, noe som må få innpass både i praksis og referanser for estimering av kostnader i en tidlig fase. 

Rapporten kan lastes ned fra vårt publikasjonssenter

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116

Relatert materiale