Gå videre til innhold
Mitt skip er ladet med elektrisitet

Nyhet -

Mitt skip er ladet med elektrisitet

Fartøyet Olympic Energy skal få batterier om bord som gir miljøvennlig energi under drift, og som også kan lades med landstrøm. Enova støtter Olympic Shipping med 5,75 millioner kroner.

– Å koble sammen landstrøm og batteri er en genial måte å tenke både hybridisering og bruk av landstrøm på. På sikt vil slike løsninger føre til betydelige utslippskutt både i havnene og til sjøs, sier Petter Hersleth, Enovas markedssjef for transport.

Vil lade i havn

Den nye batteribanken på 460 kWh kan brukes til alle fartøyets driftsoperasjoner. Batteridriften vil ta unna lasttoppene og gjøre operasjonene både sikrere og mer effektive enn i dag.

– Ved å bruke et batteri i tillegg til dagens LNG- og dieseldrift, vil vi kunne redusere antall motorer som er i gang. I tillegg vil motorene gå mer optimalt. På den måten sparer vi både drivstoff og gangtid på motorene, noe som igjen reduserer vedlikeholdskostnadene våre betraktelig, forklarer vessel manager Trond Skogen i Olympic Shipping.

Batterisystemet og integrasjonen med landstrøm leveres av Vard Electro.

– Vi er positivt overrasket over resultatene fra analysene våre. Å integrere batteribanken i kombinasjon med økt landstrømskapasitet for båten, viser store miljøbesparelser. Innovasjonen gjør at skipet kan benytte batteri i flere driftskondisjoner, og kombinere både landstrøm og batteri ved kai. Dette vil redusere utslippene, og ikke minst støy fra skip i havn, sier VP Global Services Christian Søvik i Vard Electro.

Sparer energi tilsvarende 400 boliger

Tiltaket gir en anslått energibesparelse på 8,6 GWh i året, tilsvarende energibruken i over 400 husholdninger. Enova investerer 5,75 millioner kroner med stor tro på at prosjektet vil fremskynde en utvikling med både økt bruk av landstrøm og flere batterihybridiserte fartøy.

– Dette er ny teknologi som lett vil kunne benyttes av en stor gruppe aktører. Spesielt store fartøy, som offshore-fartøy, cruiseskip og fraktefartøy vil ha veldig stor nytte av å integrere batterier opp mot en landstrømløsning. Potensialet er dermed enormt, og vi har tro på at andre raskt vil ta i bruk slike løsninger når Olympic nå går foran og viser at det er mulig, sier Hersleth i Enova.

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Petter Hersleth

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.