Gå videre til innhold
Mål varmepumpen din

Nyhet -

Mål varmepumpen din

Hvor mye strøm sparer du på å investere i en luft/vann- eller væske/vann-varmepumpe? En rapport som ferdigstilles i disse dager, viser at jobben som blir gjort i forbindelse med installering har avgjørende betydning. Derfor råder Enova alle som kjøper en slik varmepumpe om å sørge for å få med energimålere.

– Rapporten bekrefter at varmepumper er en god investering for både boligeiere og samfunnet, så lenge alt blir gjort på riktig måte. Faktisk ser vi eksempel på at utbyttet er enda høyere enn forventet. Samtidig ser vi at feil dimensjonering og slurv med installeringen gjør at noen uheldige forbrukere ikke får den varen de har betalt for. Kjøper du en varmepumpe med energimåler, kan du selv sjekke at du får det resultatet er forespeilet og oppdage eventuelle driftsproblemer, sier programsjef for bygg og varme i Enova, Helle H. Grønli.

Fordeler

De fleste nordmenn som har en varmepumpe har en rimelig luft/luft-varmepumpe. De siste årene har imidlertid en del boligeiere investert i mer avanserte modeller som luft/vann eller væske/vann. Fordelen med disse er at de kan dekke større deler av varmebehovet enn en luft/luft-varmepumpe. Siden de kobles på et vannbårent system, kan de også brukes til å varme tappevann.

Ved bruk av varmepumpene får du mer varme igjen enn strømmen du tilfører. Forenklet sagt kan du forvente å få cirka dobbelt så mye igjen for strømmen du betaler for med en luft/luft-pumpe sammenlignet med om du bruker panelovner, mens du kan få over tre ganger så mye igjen med en væske/vann-varmepumpe. Effekten av en luft/vann-pumpe ligger normalt et sted imellom. Undersøkelsen VVS-foreningen har utført i samarbeid med Enova bekrefter imidlertid at denne effekten varierer etter om varmepumpen er dimensjonert og installert riktig.

Stor variasjon

I undersøkelsen er det blitt ettermontert energimålere i 15 eneboliger i Oslo-området. Hensikten har vært å finne ut hvor godt varmepumpene fungerer i praksis – og hva som kjennetegner gode og dårlige varmepumper.

– Vi ser at det faktiske resultatet varierer veldig. Det beste væske/vann-anlegget gir hele fire ganger så mye varme igjen for strømmen som panelovner, mens det samme tallet for det dårligste anlegget er nede på 1,5. For luft/vann-pumpene varierer denne faktoren fra 1,1 til 2,3, sier Grønli.

Det som kjennetegner de dårlige anleggene, er at de ikke er tilpasset boligens behov.

– Både under- og overdimensjonering av varmepumpen gir et dårlig resultat. Vi ser også at det er viktig at resten av anlegget er godt planlagt og tilpasset behovet, forteller Grønli.

Gir 10 000 til energimålere

Hun håper undersøkelsen ikke gjør at noen vegrer seg for å gå til innkjøp av varmepumper.

– En varmepumpe som fungerer som den skal, er en veldig god investering. Men i tillegg til å bruke fagfolk med god erfaring og referanser, bør du velge en varmepumpe med energimåler. Da kan du selv kontrollere at du får det produktet du har betalt for, sier hun.

Gjennom Enovatilskuddet har du krav på 10 000 kroner ekstra om du velger en varmepumpe med energimåler. Med måler kan du få inntil 20 000 kroner tilbake dersom du velger en luft/vann-varmepumpe, og inntil 30 000 for en væske/vann-pumpe. Eventuelt tilskudd til utfasing av oljekjel kommer i tillegg.

– Energimålere bør bli en integrert del av alle varmepumper. Enn så lenge velger vi å premiere de husholdningene som velger en slik løsning, avslutter Grønli.

Emner

Tags

Pressekontakt

Monica Berner

Monica Berner

Seniorrådgiver +47 907 41 087

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.