Gå videre til innhold
Leder an med energiledelse

Nyhet -

Leder an med energiledelse

Som første aktør i anleggsbransjen har Stangeland Maskin fått Enova-støtte til energiledelse. Nå spirer og gror energitiltakene hos Stavanger-bedriften.

– Det hele startet med at vi ønsket å legge inn miljøkrav i rammeavtalen da vi skulle kjøpe nye lastebiler. Derfra har det bare ballet på seg, sier assisterende daglig leder Tommy Stangeland i Stangeland Maskin.

Entreprenøren fikk snart nyss i muligheten for å få støtte fra Enova til etablering av energiledelse, og er nå godt i gang med dette. Bedriften har tatt grep om egen energibruk blant annet gjennom å sette måltall for dieselforbruk og å øke takten på utskiftingen til biler og maskiner med lavere forbruk og lavere utslipp.

– Dette vil komme uansett. For eksempel ser vi nå at kommuner og andre kunder som smått har begynt å etterspørre miljøregnskaper. Vi har som visjon å være den ledende aktøren i bransjen, så her er det naturlig for oss å være i forkant, sier Stangeland.

Først i bransjen

Med sine 650 ansatte og en omsetning på over en milliard kroner årlig, er Stangeland Maskin den største entreprenøren i Rogaland. Bedriften er også den første i anleggsbransjen som har søkt Enova om støtte til energiledelse.

– Kundene til anleggsbransjen kommer til å stille sterkere miljøkrav fremover. Da vil entreprenører med systematisk oppfølging og forbedring av energibruken ha et klart konkurransefortrinn. Stangeland Maskin har nå gått foran som et godt eksempel for resten av bransjen, og vi er veldig glade for å kunne gi dem støtte til å komme i gang, sier Petter Hersleth, markedssjef for transport og anlegg i Enova.

Mer effektiv flåtestyring

Enovas støtte på en million kroner går til analyser og etablering av konkrete tiltakslister. Energiledelsesarbeidet hos Stangeland Maskin har bidratt til å effektivisere både anleggsarbeid og godstransport, og de har kartlagt tiltak både for å redusere utslipp per kjøretøy og å begrense transportbehovet. Også mindre tiltak kan ha stor effekt:

– Vi har 80 lastebiler kjørende rundt i Stavanger-området hver eneste dag, og flåtestyringssystemet vårt viser hvor alle bilene våre befinner seg. Nå har vi oppgradert systemet slik at kartet oppdaterer seg hvert eneste minutt i stedet for hvert tiende, sier Tommy Stangeland.

Denne lille endringen har gjort at man med langt større treffsikkerhet kan kontakte den sjåføren som befinner seg nærmest godset som skal hentes.

– Med dette oppnår vi mer fullastede biler og færre kjørte kilometer. Slik gjør nye løsninger at vi kan utnytte materiellet vårt bedre, til glede for både bunnlinja og klimaet, sier Stangeland.

Kontaktperson Stangeland Maskin: Tommy Stangeland, tlf. 951 97 000

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Petter Hersleth

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.