Gå videre til innhold
Landstrøm: En sann drøm for miljøet

Nyhet -

Landstrøm: En sann drøm for miljøet

Faren for å få diesellukt i nesa om du spaserer forbi et av Color Lines skip i Hjortnes Kai i Oslo er liten. Nå henter de nemlig strømmen de trenger når de ligger til land direkte fra kraftnettet. Gevinsten er reduserte klimautslipp, mindre forurenset luft i havneområdet og mer effektiv energibruk.

Matlaging, air condition til over 1000 rom og "mytji lys og mytji varme". Alt dette må til selv om passasjerskip ligger i land. Som de fleste andre cruiseskip har "Color Fantasy" og "Color Magic" tidligere benyttet seg av egne dieselmotorer for å produsere den strømmen skipene trenger når de ligger i kai. I tillegg til å føre til betydelige klimautslipp, har denne formen for strømproduksjon betydelig mindre virkningsgrad enn den strømmen de i dag kan får levert fra kraftnettet.  Dermed har landstrømanlegget ikke bare redusert utslippene, men også ført til betydelige energibesparelser for selskapet.

-Støynivået om bord skipet er også redusert. Spesielt i maskinrommene, men også i andre nærliggende områder som følge av at maskinene stoppes under landligge. Støyreduksjonen har også vært merkbar for de ansatte på hovedkontoret vårt på kaien og i nabolaget, sier en tydelig fornøyd prosjektleder Jan Helge Pile i Color Line.

Enova-støtte

Hovedmotivasjonen bak prosjektet var imidlertid påtrykk fra Oslo Havn og Oslo kommune om å gjøre noe med den lokale luftforurensningen i området. Bellona og Hafslund Nett var også viktige pådrivere for prosjektet, som har krevd store investeringer. Strømkabler måtte strekkes, landstrømanlegget bygges, og skipene måtte få installasjoner som gjorde det mulig å benytte kraften.

I 2010 bidro støtte på 3,2 millioner fra Enova, og til sammen 4millioner fra Transnova og Oslo Havn at prosjektet kunne settes i gang. To år senere kunne skipene koble seg til anlegget for første gang.

-Strømmen tas direkte om bord gjennom en enkel kabel og et automatisert og fjernstyrt tilkoplingsanlegg som er montert på skipene, forklarer Pile.

Etter at alle sikkerhetsrutiner er fulgt kan den høyspente strømmen transformeres til riktig spenning og erstatte den dieselproduserte kraften.

-Vi vil i løpet av høsten vurdere slike flere anlegg i andre norske havner vi jobber i, og håper å samarbeide mer med Enova framover.

Jan Helge Pile, Color Line

-Skipenes strømstyringssystem slår automatisk av generatorene, og dieselmotorene kan stanses i løpet av fem minutter, sier prosjektleder Pile, som kan smykke seg med at prosjektet har blitt en suksess.

1700 biler

Siden juni i fjor har begge cruiseskipene kunne benyttet seg av landstrømmen. Dette har gitt en energibesparelse på hele 60 prosent, og også redusert klimautslippene betydelig. Målsettingen etter to år med full drift er at den årlige energibesparelsen skal være på over 6 GWh. Dette er like mye som den samlede energibruken til 300 husholdninger. Klimautslippene skal ned mot null de dagene skipene ligger i kai. Dette er en voldsom reduksjon sammenlignet med tidligere. Den dieselproduserte strømmen kunne gi  like store utslipp som 1700 privatbiler.

-Som en direkte økonomisk investering er kanskje ikke dette blant de meste lønnsomme vi gjør. Tilbakebetalingstiden er lang. Så lenge strøm er relativt billig i Norge tjener vi likevel noe på investeringen i form av sparte energikostnader. Om prisforholdet mellom strøm og olje holder seg som i dag vil vi kunne tjene inn investeringen i løpet av 15 år, anslår Pile.

Når selskapet også vektlegger betydningen tiltaket har hatt for omdømmet deres, mener de at investeringen absolutt har vært verdt det. Nå undersøker de muligheten for flere slike prosjekter.

Mye å spare i anlegg

Enova håper også det kommer flere søknader fra Color Line, og ser gjerne at også andre aktører kommer på banen slik at Norge kan få flere landstrømanlegg.

-Dette er et eksempel på et tiltak som er midt i blinken for Norge om vi skal nå energi- og klimamålene våre. Vi håper alle i denne næringen ser hvilke muligheter som finnes, sier seniorrådgiver i Enova, Merete Knain.

Hun oppfordrer også eiere av andre typer anlegg om å ta kontakt med Enova,

-For eksempel veianlegg, idrettsanlegg og vann- og avløpsanlegg er alle anlegg som tradisjonelt bruker mye energi, og hvor man kan spare både energi og miljøet med de riktige grepene, sier Knain.


Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.