Gå videre til innhold
Lager strøm av søppel

Nyhet -

Lager strøm av søppel

Enova har gitt forbrenningsanlegget Returkraft støtte til å ta i bruk ny teknologi som gjør det mulig å produsere elektrisitet av varme som tidligere gikk tapt.

Se tv-reportasje fra NRK!

Søppel må brennes hele året – også når folk ikke har behov for oppvarming av hjemmene sine. Avfallsselskapet Returkraft som produserer fjernvarme i Kristiansand, har til nå i slike perioder fyrt for kråkene. Det gjør de nå noe med. Selskapet er i ferd med å installere tre motorer som konverterer deler av varmen som blir til overs til elektrisk kraft.


-Vi har en svært stor mengde spillvarme. Når det dukker opp teknologi som gjør det mulig å produsere elektrisitet av den, er det fornuftig å ta den i bruk, sier administrerende direktør i Returkraft, Odd Terje Døvik.

Ny teknologi


Det er komplekst å produsere elektrisitet av varme med lave temperaturer, men teknologien som skal prøves ut hos Returkraft gjør dette mulig. Enova har støttet prosjektet med over 3,3 millioner kroner.


-Denne støtten er det som totalt sett har gjort det mulig å investere i denne teknologien. I tillegg er det en kvalitetssikring for oss å ha Enova med på laget. Det er et tydelig signal om at dette er et fornuftig prosjekt, forteller Døvik.


Pilotprosjekt


Det er selskapet Viking Heat Engines som står bak teknologien. Selskapet ledes av den tidligere NRK-sjefen og NHO-direktøren John G. Bernander.


-Det å få en industriell pilotkunde for denne typen teknologi er avgjørende for oss. Vi er i et land hvor markedet er stort med mye prosessindustri med spillvarme. Vi ser at om vi lykkes her hjemme, kan vi også lykkes globalt, sier Bernander som fremhever Enovas bidrag.


-Uten støtten fra Enova som gir Returkraft finansiell ryggdekning hadde ikke dette vært mulig, fastslår han.

Støtter flere


Enova har de siste årene støttet flere andre prosjekter som tester ut ny lovende teknologi som lager elektrisitet av lavtemperatur-spillvarme.


-Vi gir støtte til klima- og energiteknologi som er moden for å testes ut i full skala. Det er til syvende og sist markedet som avgjør hvilke teknologier som lykkes, og det er derfor høy risiko knyttet til slike prosjekt. Gjennom å tilby økonomisk støtte avlaster vi denne risikoen, sier administrerende direktør, Nils Kristian Nakstad, som understreker at Enova gjerne vil ha flere teknologisøknader.


-Potensialet er stort. Derfor setter vi også fokus på klima- og energiteknologi under Enova-konferansen i januar.

Se også: Hønefoss fjernvarme starter strømproduksjon


Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.