Gå videre til innhold

Nyhet -

Lager strøm av deponigass

Før ble gassen fra det nedlagte deponiet på Yggeset avfallspark i Asker brent. Med ny teknologi som ikke er prøvd i Norge tidligere, brukes deponigassen nå i stedet til produksjon av elektrisitet.

Torsdag foretok Asker-ordfører Lene Conradi den offisielle åpningen av anlegget.

- I teorien kunne metangassen fra deponiet på Yggeset dekket energibehovet til 40-50 boliger, men anlegget ligger ikke slik til at vi får utnyttet alt til varme. Derfor lette vi etter andre muligheter, og valget falt på teknologien vi nå tar i bruk. Den gjør det mulig å produsere elektrisk kraft og samtidig nok varme til å holde avfallsparken isfri om vinteren, forklarer en stolt ordfører.

Stirlingmotorer

Siden deponigass er forurenset vil den ødelegge en ordinær forbrenningsmotor uten renseprosess som vil bli forholdsmessig svært dyrt for et deponi med størrelse som på Yggeset. Asker kommune har derfor valgt en innovativ løsning fra det svenske teknologiselskapet Cleanergy som innebærer bruk av flere stirlingmotorer for å produsere elektrisiteten. Stirlingmotoren fungerer ved at den kan produsere elektrisitet ved hjelp av temperaturdifferanser. En innestengt gass blir skjøvet mellom to kammer: Et kammer hvor gassen varmes opp og et annet kammer hvor gassen kjøles ned. Den varme gassen utvider seg, men trekker seg sammen når den avkjøles. Ved hjelp av stempler omdannes energien til mekanisk energi, som kan drive en generator som produserer elektrisitet.

Basert på denne teknologien skal anlegget kunne produsere 290 000 kWh/år elektrisk energi. I tillegg genereres en betydelig mengde varme. Strømmen som ikke blir brukt på anlegget, skal leveres ut på nettet.

Pionér

Asker er stolt av å kunne introdusere teknologien i Norge.

- Vår visjon er at Asker skal være mulighetenes kommune, og vi har offensive målsetninger for vårt energi- og klimaarbeid. Dette viser vi blant annet ved å teste ut denne teknologien, og jeg retter en stor takk til Enova for deres avgjørende støtte og samarbeid, sier ordføreren. 
Anders Koritz, daglig leder hos Cleanergy er også stolt:

- Anlegget på Yggeset er en av de første av Cleanergys stirlingmotorer som går på deponigass med lavt metaninnhold utenfor Sverige. Dette er dermed en milepæl i vår internasjonale lansering av stirlingteknologien. Deponigass er globalt en betydelig energikilde som i liten grad er utnyttet. Det ønsker vi nå å gjøre noe med avslutter Koritz

Potensial

Enova har bidratt med nesten 1,5 millioner kroner i støtte til prosjektet som har kostet i alt 4,7 millioner. De understreker at teknologien har et spredningspotensial også innenlands.

-Det finnes en rekke deponianlegg i Norge i dag som ikke utnytter gassen til energiformål. Flere av disse har ikke muligheten til å bruke alt til varme. Positive erfaringer med denne teknologien gjør at den kan bli aktuell for flere av disse anleggene, sier seniorrådgiver i Enova, Ingrid S. Myklebust.

Myklebust roser Asker kommune for måten de har jobbet med dette prosjektet.

-De har gjort de viktige tingene riktig, Først gjennom grundig utredningsarbeid i forkant av prosjektet, for å se hvilke alternativer som fantes for å utnytte gassen. Deretter satte de opp realistiske planer og en god samarbeids- og utviklingsavtale med teknologileverandøren.

Støtter ny teknologi

Enova har de siste årene støttet flere andre prosjekter som tester ut ny lovende teknologi som utnytter gass av lav kvalitet til å produsere elektrisitet. Energien ville ellers bokstavelig talt blitt fyrt for kråka.

-Vi gir støtte til klima- og energiteknologi som er moden for å testes ut i full skala.Usikkerhetsmomentene knyttet til ny teknologi er langt større enn om du kjøper standard hyllevare. Gjennom vår investeringsstøtte avlaster vi noe risikoen. Hvilke løsninger som lykkes i markedet vil til syvende og sist avgjøres av markedet selv, understreker Myklebust.

Enova ønsker flere gode søknader til teknologiprogrammene, og oppfordrer private og offentlige aktører til å se utviklingsmulighetene i denne typen i utfordringer, slik Asker kommune har gjort.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.