Gå videre til innhold
Kraftig energireduksjon i 40 bygg

Nyhet -

Kraftig energireduksjon i 40 bygg

Med støtte fra Enova skal Entra redusere energiforbruket med 16 prosent i 40 av selskapets bygninger.

- Vi har høye miljøambisjoner og arbeider målrettet for et lavere energiforbruk i vår eksisterende eiendomsportefølje. En stor del av bygningene som allerede er bygget vil fortsatt være i bruk mange år fremover, og det er både lønnsomt og miljøriktig å redusere energiforbruket i disse byggene, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Entra.

Rundt 200 små og store tiltak er planlagt utført over en treårs-periode med oppstart i juli 2013. I dag er samlet energiforbruk i de 40 byggene rundt 100 GWh/år og den planlagte reduksjonen er på 16 GWh/år. Reduksjonen tilsvarer det årlige forbruket til rundt 800 norske boliger, eller en besparelse på rundt 13 millioner kroner i reduserte energikostnader årlig.

En del av tiltakene er planlagt utført i samarbeid med kunden gjennom grønne fordels- og tiltaksavtaler, andre tiltak er investeringer og vedlikeholdsarbeid som Entra selv står for.

Innovative miljøtiltak


Den største planlagte energireduksjonen oppnås ved oppgradering av ventilasjonssystemer og det overordnede styringsanlegget (SD-anlegg) i byggene. I tillegg omfattes lysstyring, utskiftning av lysarmatur, etterisolering, utskifting av vinduer, vannrensing og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg. Prosjektet har fått støtte fra Enova til gjennomføring av tiltakene.

- Gjennom flere år har vi redusert forbruket i Entras bygninger. Støtten fra Enova bidrar til å sikre at vi kan gjennomføre ytterligere tiltak som bidrar til kraftig reduksjon i energibruken i enda flere bygg, sier Klaus-Anders Nysteen.

Entra regner med å investere rundt 74 millioner kroner for å gjennomføre alle tiltakene, som omfatter rundt 483 000 m2 av Entras bygningsmasse. Støtten fra Enova bidrar til å sikre at vi kan gjennomføre ytterligere tiltak som bidrar til kraftig reduksjon i energibruken i enda flere bygg, sier Klaus-Anders Nysteen.

Enormt potensial

- Dette er ikke bare et godt prosjekt for Entra som ser at disse investeringene vil gi dem et stort konkurransefortrinn i framtidens leiemarked. Det er også bra for Norges forsyningssikkerhet. Det er et enormt energisparepotensial i yrkesbyggsektoren, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Ifølge Enovas beregninger er det mulig å spare over 18 TWh i den eksisterende byggmassen med dagens teknologi.  Dette er mer enn Oslo og Trondheims samlede energiforbruk til sammen - og tilsvarer 14 milliarder kroner, selv med dagens lave strømpris.

- Det som gjør dette til et spesielt godt prosjekt er at Entra systematisk gjennomfører tiltak i en rekke bygg. Det er når slike store byggeiere går foran at vi virkelig kan se resultater, sier Nakstad.

Gode eksempler


Energieffektive bygg er attraktive og Entra har gjennomført energireduksjon i eiendomsporteføljen gjennom en rekke andre prosjekter de siste årene. Blant rehabiliteringsprosjektene med kraftig energireduksjon er det miljøriktige bygget til Skattedirektoratet på Helsfyr i Oslo som står ferdig i november 2013.

I februar 2014 vil Powerhouse Kjørbo, det første kontorbygget som produserer mer energi enn det bruker, stå ferdig. Også det et totalrehabiliteringsprosjekt, der rådgivingsselskapet Asplan Viak er leietaker.


Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.