Gå videre til innhold
Kontor-Norge sløser bort milliarder

Nyhet -

Kontor-Norge sløser bort milliarder

Halvparten av næringsbyggeierne har ikke gjennomført energieffektiviseringstiltak de siste tre årene. 

I en ny undersøkelse TNS Gallup har gjort for Enova blant ledere i privat og offentlig sektor, oppgir 78 prosent at energieffektivitet i bygg de leier er viktig. Samtidig er det 50 prosent av næringsbyggeierne som ikke har gjort noe for å redusere energibruken de siste tre årene.

- Undersøkelsen viser at det varierer i hvilken grad byggeierne benytter muligheten til å gjøre byggene sine energismarte. Til tross for at en slik oppgradering gir betydelig lavere driftskostnader og styrker konkurransekraften, sier markedssjef for yrkesbygg i Enova, Christian Hemmingsen.

-Må gripe sjansen nå


Ifølge beregninger fra Enova, er det mulig å spare over 18 TWh i yrkesbyggsektoren med dagens teknologi. Dette er mer enn Oslo og Trondheims samlede energiforbruk til sammen - og tilsvarer 14 milliarder kroner selv med dagens lave strømpris.

Hemmingsen mener at et stadig større fokus på energismarte og fremtidsrettede løsninger blant de som bygger nytt, også får konsekvenser for de som sitter på eldre bygg.

-Vi ser nå at flere og flere gjør mer også med eksisterende bygg for å nå opp i kampen med nybyggene, mens andre fortsatt sitter på gjerdet. Skal disse være med i konkurransen i fremtiden må de gjøre grep i dag, sier han

Benytter muligheten


Enova er opptatt av at alle som bygger om eller rehabiliterer benytter muligheten til å energioppgradere samtidig. I undersøkelsen oppgir nesten ni av ti byggeiere som har gjort bygningsmessige oppgraderinger de siste tre årene, at de også har gjennomført energitiltak .

 – Dette er bra. Det viser at de som rehabiliterer har skjønt det. Enova støtter de gode prosjektene og tiltakene som i utgangspunktet ikke er lønnsomme på kort sikt. Det gjør det mulig for flere å gjennomføre ambisiøse energireduksjoner, forklarer Hemmingsen.

Stort potensial

Enova har nå tilpasset støttetilbudene slik at både store og mindre byggeiere skal se mulighetene som ligger i å energiffektivisere.

-Nå ønsker vi at flest mulig griper sjansen, slik at vi sammen kan få tatt ut det store energipotensialet. Det er ikke bare viktig for byggeierne, men også for Norges forsyningssikkerhet, sier Hemmingsen.

Forventer mer


Enova mener både byggeiere, leietakere og ansatte har mye å vinne på energismarte bygg.

– Dagens leietakere forventer mer med hensyn til standard. God beliggenhet er ikke lenger nok, og må suppleres med viktige miljøkvaliteter som areal- og energieffektivitet. Kontorbygg som ikke møter disse høye kravene, blir mindre interessante, og dermed vanskeligere å leie ut i tiden fremover, hevder Hemmingsen. 


Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.