Gå videre til innhold
Med sine 35 meter høye rotorseil blir SC Connector Norges høyeste seilskip (Ill.: Enova/Gyro).
Med sine 35 meter høye rotorseil blir SC Connector Norges høyeste seilskip (Ill.: Enova/Gyro).

Nyhet -

Kan seile utslippsfritt med roterende seil

Det norske rederiet Sea-Cargo skal bygge om et av sine fraktefartøy til en moderne seilskute. Takket være innovative rotorseil vil skipet under gode vindforhold kunne seile uten bruk av hovedmotor.

– Internasjonal godstransport er en av de uløste utfordringene på veien mot utslippsfri sjøtransport. Dette er store skip som går langt og krever mye energi. Rotorseil kan være noe av løsningen, sier markedssjef Astrid Lilliestråle og utdyper:

– Rotorseilteknologien er lite brukt tidligere, og da kun som avlastning av hjelpemaskineriet. Fraktefartøyet til Sea-Cargo er det første vi er kjent med hvor rotorseil alene kan stå for fremdriften når værforholdene tillater det. Kombinasjonen mellom rotorseil og batteri kan gjøre det mulig med utslippsfrie fraktefartøy om bare få år, og innovasjon som dette er akkurat det vi trenger om vi skal klare å redusere utslippene raskt nok.

Kutter en firedel av drivstoffet

Seilene blir 5 meter i diameter og 35 meter høye, og kan senkes ved behov. Rotorseil tar mindre plass enn vanlige seil og krever liten innsats fra mannskapet. De er også langt mer effektive enn konvensjonelle seil av samme størrelse.

– Ved å sette rotorseil på SC Connector tar vi i bruk tilgjengelig fornybar energi. Vindkreftene benyttes direkte til fremdrift, uten omformingstapene som er forbundet med andre energibærere. Som seilende hybrid forventer vi å redusere drivstofforbruk og CO2-utslipp med 25 prosent, sier Johan Christian Hvide, Managing Director i Seatrans.

Kan bli en løsning for mange andre fartøy

Fraktefartøyet SC Connector går i fast rute mellom Rotterdam, Immingham og Vestlandet.

– Prosjektet blir viktig for å vise at rotorseilteknologien kan brukes til mer enn hjelpekraft. Skipets seilingsrute er i et område med mye vind, noe som gjør det til et velegnet fartøy å teste ut teknologien på i full skala. Hvis teknologien viser seg å fungere godt i praksis, er den relevant for alle skip som har plass til en slik installasjon, sier Lilliestråle i Enova.

Prosjektet er innvilget 18,8 millioner i støtte fra Enova.

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Astrid Lilliestråle

Astrid Lilliestråle

Direktør Virksomhetsstyring 918 97 670

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.