Gå videre til innhold
Invitasjon til dialogmøte om ladeinfrastruktur for elbiler

Nyhet -

Invitasjon til dialogmøte om ladeinfrastruktur for elbiler

Enova har utarbeidet en strategi for ladestasjoner og infrastruktur for elbil hvor man ønsker en utbygging i korridorer mellom de største byene hvor det per i dag ikke er mulighet for lading av elbiler. Første utlysningsrunde for støtte til ladeinfrastruktur for elbiler ble lansert høsten 2015, denne runden er nå avsluttet.

Enova inviterer til dialogmøte i forkant av neste utlysningsrunde, som vil komme i løpet av januar. Formålet med møtet er å gå gjennom læringspunkter fra første utlysningsrunde, få innspill til utlysningsteksten samt gå gjennom tentativ utlysningsplan.

Tid: Tirsdag 12. januar klokka 10.00–ca. 13.00.

Sted: Park Inn by Radisson Oslo Airport (gangavstand fra terminalen, ta til høyre når du kommer ut)

Påmelding (navn og firma) sendes til ladeinfrastruktur@enova.noPåmeldingsfrist er 11. januar kl. 12.00.

Deltakelsen er gratis.

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116

Relaterte nyheter

Relaterte events