Gå videre til innhold

Nyhet -

Hønefoss Fjernvarme starter strømproduksjon

Hønefoss Fjernvarme har inngått en kontrakt med teknologiselskapet Tocircle Power Systems AS, som gjør det mulig å utnytte Mulitibrenselkjelen (MBK) på Follum til å produsere elektrisitet.

- Dette passer godt inn i vår strategi om forretningsutvikling innenfor fornybar energi, sier Kjetil Bockmann daglig leder i Hønefoss Fjernvarme.

- Med Tocircle-teknologien får vi en fleksibilitet for både å ta inn nye kunder på fjernvarmesiden og vi får bedre utnyttet energien vi allerede har tilgang på.

Viktig kontrakt

Hønefoss Fjernvarme og Tocircle Power Systems AS (TPS) har gjennom det siste året samarbeidet for å kartlegge muligheten for å produsere elektrisitet ved anlegget på Follum.

Gjennom et grundig forprosjekt er det avdekket godt grunnlag for en slik investering, og partene har i første omgang signert en avtale på fire anlegg med første leveranse 1.1.2015. Hvert system består av Tocircle sin dampekspander (turbin) med tilhørende generator og styringssystem.

- For Tocircle er dette en meget viktig kontrakt, sier Ellef Kure daglig leder i Tocircle Industries AS. Vi vet allerede at vi leverer effektive løsninger, og dette viser at markedet har investeringsvilje for grønn elektrisitet.

Utnytter ressursene

Prosjektet vil installere fire dampekspandere som drives av damp fra MBK og produsere elektrisitet for salg. Energien som ikke konverteres til elektrisitet vil brukes til oppvarming av Hønefoss by.

Anlegget vil kunne produsere 1,5 MW elektrisitet med en estimert årsproduksjon på 5 GWh. Viken Skog sin satsing på Treklyngen ved Follum har således fått sitt første innovasjonsprosjekt, samtidig som området er sikret dampleveranser.

Videre vil HFV sin satsing også føre til at fremtidig trebasert industri får utnyttet restprodukter og delstrømmer på industriområdet. Løsningen innebærer introduksjon av ny miljøteknologi til markedet og Enova har gitt prosjektet støttetilsagn på 6,5 MNOK

- Det er en glede å ha bidratt med midler som var nødvendig for at dette prosjektet skulle bli en realitet. Dette prosjektet er helt i tråd med vår ambisjon om å støtte ny teknologi som fører til økt utnyttelse av spillvarme til kraftproduksjon.  Enova skal bidra til at slik teknologi kan få fotfeste i markedet. Blir dette prosjektet en suksess kan det ha stor overføringsverdi både til andre fjernvarmeprodusenter, og til industribedrifter med spillvarme, sier administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.


Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.