Gå videre til innhold
Her bygges Norges grønneste sykehus

Nyhet -

Her bygges Norges grønneste sykehus

Torsdag satte LHL spaden i jorden for et helt nytt sykehus på Gardermoen. Sykehusets innovative energiløsninger er så spennende at Enova bidrar med nesten 30 millioner kroner i investeringsstøtte.

– LHL-Klinikkene Gardermoen blir utvilsomt Norges mest innovative sykehus når det kommer til energi. Flere av løsningene som skal tas i bruk, er lite prøvd i norske bygg. Enova har stor tro på at dette flotte sykehuset vil inspirere andre til å ta i bruk lignende eller andre innovative løsninger når de bygger nytt – både nasjonalt og internasjonalt, sa markedsjef for yrkesbygg i Enova, Christian Hemmingsen da byggestarten ble markert torsdag.

Forbilde-sykehus

Med en bygningsmasse på 28.500 kvadratmeter blir LHL-klinikkene Gardermoen landets største private sykehus. I tillegg til å tilby pasientbehandling av ypperste kvalitet, har LHL bestemt seg for at sykehuset skal være et forbildeprosjekt for både universell utforming, inneklima og energi og miljø.

– For Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er det flere viktige perspektiver for vår miljøsatsing. Et godt inneklima er avgjørende viktig for våre pasientgrupper. I tillegg ønsker vi å vise at et godt inneklima, lave klimautslipp og høy energieffektivitet kan kombineres og gi lave driftskostnader, sier generalsekretær I LHL, Frode Jahren.

Kombinasjonen av høye energiambisjoner og flere innovative energiløsninger, har gjort at Enova har valgt å gå inn med 29,9 millioner kroner i investeringsstøtte. Blant løsningene som er valgt, er en utstrakt bruk av soneinndeling, som skal sørge for at temperatur og inneklima kan tilpasses ulike pasienters behov. Et automatisk styringssystem skal sørge for at dette blir regulert riktig på de forskjellige rommene. Fasadevise ventilasjonsanlegg som gjenvinner energi med en virkningsgrad opp mot 85 % er en annen løsning som har fattet Enovas interesse. En lokal varmesentral skal levere varme og kjøling til bygget.

Gode liv

Samlet sett bidrar disse og andre valg til at sykehuset vil bruke 4,9 GWh mindre enn om det ble bygget etter dagens forskrifter. Besparelsen tilsvarer energiforbruket til omtrent 250 boliger.

– Dette er et forbildeprosjekt som viser veien framover. Verden står overfor store utfordringer, og vi trenger livskraftige forandringer også innen byggenæringen. I møte med klimautfordringene er det helt nødvendig med teknologi som reduserer energibruken, og i dette prosjektet tas det flere valg som gjør at sykehuset vil bidra til gode liv ikke bare for de som behandles der, men også for de generasjonene som kommer etter oss, sier Hemmingsen i Enova.

Det er selskapet Gardermoen Campus utvikling som står bak prosjektet. Selskapet –med Aspelin Ramm Eiendom, svenske Hemfosa Fastigheter og den gamle alpinstjernen Ole Kristian Furuseth på eiersiden – har inngått en 25-årig leiekontrakt med LHL-Klinikkene. Sykehuset vil bli bygget av blant annet entreprenørselskapet Hent, og skal ta imot de første pasientene i 2018.

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188

Relatert materiale