Gå videre til innhold
Halverte energiforbruket uten å rehabilitere

Nyhet -

Halverte energiforbruket uten å rehabilitere

Kan man redusere energiforbruket i en 20 år gammel bygning med 50 prosent uten å gjøre noe med ytterveggene, taket og vinduene? Norconsults hovedkontor i Sandvika viser at svaret faktisk er ja.

-Vi hadde et sterkt behov for - og ønske om å energieffektivisere, men kom fram til at det ikke ville være lønnsomt å gjøre utvendige rehabiliteringer på et såpass nytt bygg. Derfor var vi nødt til å finne andre løsninger, forteller prosjektleder Tor Mjøs i Norconsult.

Lys og ventilasjon

Norconsult er en ingeniør-bedrift som selv driver med blant annet ENØK-rådgivning. Dermed hadde de utmerkede forutsetninger for å finne de tiltakene som ville gi god effekt. Målsettingen var å redusere energibruken med 30 prosent. To år etter at prosjektet formelt ble avsluttet, er imidlertid en realistisk målsetting å nesten halvere energiforbruket. De største besparelsene er oppnådd gjennom ny styring av ventilasjonsanlegget, utskifting av all belysning, og nye kjølesystemer i kontorbygget med to garasjeplan og seks etasjer, som huser ca. 650 ansatte.

-Ventilasjonen er nå tilpasset behovet. Før sto den på døgnet rundt også nede i garasjene. Det samme gjaldt lysene på kontorene, til stor irritasjon for noen av naboene. Nå står lyset på bare når det er folk på kontoret. Vi bruker også i større grad LED-belysning som krever mindre energi. I trappene er det installert lydsensorer, som gjør at lyset slås på først når noen går i dem, sier Mjøs.

Et annet av de mange tiltakene er å utnytte overskuddsvarmen fra bedriftens store serverpark til å varme opp byggets kantine og garderober.

Enova-støtte

Enova har støttet prosjektet med 1 million kroner og har hatt god nytte av erfaringene Norconsult har gjort.

-Prosjektet viser hvor stort potensial det er i å velge energismarte løsninger i kontorbygg. Med en gjennomtenkt tiltaksplan tilpasset det aktuelle bygget - og god drifting - har de klart å redusere energibruken med nesten 50 prosent uten å gjøre noe med selve bygningskroppen. Dette er meget bra - og til inspirasjon og etterlevelse for mange andre sier markedssjef for yrkesbygg i Enova, Christian Hemmingsen.

Mange fordeler

Selv om det også lå andre motiv bak energioppgraderingen, er prosjektleder Mjøs klar på at økonomisk lønnsomhet hele tiden har vært den viktigste motivasjonen for energisparingen.

-Vi har også vært opptatt av å skape et bedre inneklima for de ansatte. Og ikke minst at vi må leve som vi lærer. Skal vi oppfordre kunder til å tenke enøk, kan vi ikke sløse selv. I tillegg så utnytter vi anledningen til å teste ut teknologien vi har valgt og overvåker nøye hvilke effekter den gir. Dette gir oss selvfølgelig nyttig kunnskap når vi skal finne de beste løsningene for kundene våre. Til tross for alle disse fordelene har ledelsen vært tydelig på at investeringen også må være lønnsom for bedriften, understreker Mjøs.

Lønnsomt

Og tallenes tale er klar. Det årlige forbruket var når man ser bort fra energi til kjøling oppe i 215 KWh pr kvadratmeter før tiltakene, Det er på linje med et gjennomsnittlig kontorbygg. Nå er det tilsvarende tallet 120. Det er faktisk 20 % lavere enn forskriftskravene for et nytt kontorbygg (150 KWh)

-Vi har allerede spart inn over 5,2 millioner, og regner med å spare 1,5 millioner i årene fremover, så hele investeringen på 6,8 millioner er snart spart inn, sier Mjøs.


Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116

Relaterte nyheter