Gå videre til innhold
Haakonsvern i front med energieffektivt bygg

Nyhet -

Haakonsvern i front med energieffektivt bygg

Et av Norges mest energieffektive bygg åpnet tirsdag på Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen. Enova har støttet bygget med 2,35 millioner kroner.

Det nye bygget blir administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon, og har fått navnet Visund etter Olav den Helliges sagaskip «Visund». Bygget er på om lag 2.200 kvadratmeter og erstatter depotbygget fra 1960-tallet.

Lavt energibehov

Visund vil ha tilnærmet netto null energiforbruk og har vært en del av ZEB-programmet (The Research Centre on Zero Emission Buildings) som ledes av SINTEF og NTNU. I tett samarbeid med ZEB og leverandørene i prosjektet, har Forsvarsbygg utviklet et komfortabelt, lønnsomt og levedyktig bygg med veldig lav strømregning.

– Med det lave energibehovet på 16 kilowattimer per kvadratmeter per år, har bygget gått inn i teten blant Norges mest energieffektive bygg, sier prosjektleder Arild Lunde i Forsvarsbygg.

Til sammenlikning er normkravet i dag om lag 150 kilowattimer per kvadratmeter per år.

– Et annet sentralt punkt er at hovedentreprenør ikke får utbetalt alle midler før prosjektet har dokumentert energiytelsen over to år. På den måten sikrer vi at driftsfasen i prosjektet ikke blir glemt, sier Lunde.

Solceller på taket

– Det er mange relativt enkle tekniske løsninger som til sammen gjør at vi oppnår nullenergimålet, deriblant 350 kvadratmeter med solcellepanel på taket, intelligent ventilasjon, solavskjerming og tilknytning til sjøvarmeanlegget på Haakonsvern. Beregninger som er i gjort i prosjektet, viser at det er mer solenergi å hente i Bergen enn man skulle tro. Vi tror at dette prosjektet kan ha stor overføringsverdi til andre byggeprosjekter, sier prosjektleder Linda Løtvedt Aas i Forsvarsbygg.

Enovastøtte for framtidens bygg

– Visund står fram som et godt eksempel på framtidens bygg. Prosjektet har satt seg høye ambisjoner, og ligger an til å komme bedre ut enn det vi trodde opprinnelig. Det er all grunn til å gratulere Forsvarsbygg med et godt gjennomført prosjekt, sier seniorrådgiver Monica Berner i Enova. 

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef +47 950 66 565
Monica Berner

Monica Berner

Seniorrådgiver +47 907 41 087

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.