Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Grønt veksthus-samarbeid bærer frukter

Nyhet   •   aug 14, 2015 08:55 CEST

Enova og Norsk Gartnerforbund (NGF) har siden 2007 samarbeidet om å dreie norske veksthus over på mer fornybar energi og effektivisert energibruk. Energirelaterte investeringer på til sammen 217 millioner kroner har redusert det årlige totalforbruket med 166 GWh. Nå forlenger Enova og NGF avtalen med fire nye år.

Norge har en flott produksjon av blomster og grønnsaker i veksthus. Naturlig lys og varme utnyttes til fulle, men de mørke årstidene krever sitt: Samlet energibruk i norske gartnerier var i 2012 på 850 GWh – 62 prosent gikk til varme, 38 prosent til lys. Tidligere har både kull og olje blitt brukt til oppvarming av veksthus, men et markant grønt skifte er på gang. Kompetansebygging og rådgiving om energi, kombinert med økonomisk støtte, har gjort dette til en vellykket historie både for NGF og Enova.

Betydelig energisparing gjennom samarbeid

Siden 2007 har Enova og NGF samarbeidet om å bidra til en mer effektiv energibruk og innfasing av fornybare energikilder i norsk veksthusnæring. Resultatene har ikke latt vente på seg. Reduksjonen på 166 GWh i årlig forbruk tilsvarer energiforbruket i til sammen 8 300 norske husstander.

– Å redusere klimagassutslippene og samtidig opprettholde produksjonsnivået er ingen enkel sak i en konkurranseutsatt næring, men bransjen har virkelig ønsket å bidra. Rundt hundre veksthusbedrifter har så langt gjennomført tiltak med støtte fra oss, sier seniorrådgiver Boy Kåre Kristoffersen i Enova, og fortsetter:

– Utfasing av fossilt brensel har gjort bransjen mye mer klimavennlig. Omleggingen til fornybar varme gjør næringen både mer bærekraftig og mer økonomisk robust.

Næringen har tatt tak

– Norsk veksthusnæring har hatt en klar vilje til å gjøre endringer i sine anlegg. Spart energi gir økonomisk gevinst, men har også positive følger for klima, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i NGF.

NGF representerer hovedtyngden av norsk veksthusproduksjon, og har som et mål å sikre medlemmene tilgang på energi for effektiv produksjon av norske produkter, i møte med økende internasjonal konkurranse.

– Vi kan sammen med Enova være stolte av å ha bidratt til å tilrettelegge for en næring som virkelig har tatt tak. CO2-utslippet er kraftig redusert, faktisk omlag halvert. NGF har prioritert ressurser til dette arbeidet, men vi kan med sikkerhet si at uten samarbeid og gode støtteordninger hadde ikke dette vært mulig, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg i NGF.

Ny avtale ut 2018

Avtalen mellom Enova og NGF anses som meget viktig for at veksthusnæringen skal kunne nå målene for redusert energiforbruk og mindre klimagassutslipp. Nå har partene signert en ny samarbeidsavtale, som varer ut 2018.

– Enova ønsker å påvirke norske gartnere til en mest mulig energieffektiv produksjon, samt at de konverterer til fornybare energikilder der det er mulig. Bransjen har tatt betydelige steg siden 2007, men vi har store forventninger også til de neste fire årene, sier Kristoffersen i Enova.

NGFs mål for perioden 2010-2020 er å redusere energiforbruket med 15 prosent, og CO2-utslippet med 40 prosent. Den klare ambisjonen forutsetter at gode prosjekter fortsetter å komme.

– Samarbeidet mellom Enova og Norsk Gartnerforbund er fortsatt viktig. Det er mye mer som kan gjøres for å utnytte energien bedre, som å ta i bruk ny teknologi, bedre energistyring, avfuktning og så videre. For å få til dette, trenger vi fortsatt gode støtteordninger, kunnskapsformidling, rådgivning og bevisstgjøring, sier Røed Meberg.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.