Gå videre til innhold

Nyhet -

Fornybarprosjekter kan nå få EU-støtte

Norske demonstrasjonsprosjekter innen innovativ fornybar energi og CO2-håndtering kan få EU-støtte gjennom det såkalte NER 300-programmet.

EU-kommisjonen utlyste 3. april andre fase i programmet som også er kalt EUs kvotereserve. Norge deltar her på linje med EUs medlemsland.

En kvotereserve på 300 millioner kvoter skal bidra til å finansiere demonstrasjonsprosjekter innen innovativ fornybar energi og CO2-håndtering. Inntektene fra salget av de første 200 millioner kvotene ble tildelt i desember 2012. I den andre fasen som inå er utlyst vil inntektene fra salget av de resterende 100 millioner kvotene tildeles.

Kriteriene for programmet kan lastes ned her.

Enova vil vurdere og nominere søknader - og  følge opp eventuelle norske fornybarprosjekter innen NER 300-programmet.

I forbindelse med utlysningen av runde to av NER 300, har EU-kommisjonen bedt medlemslandene, herunder Norge, om å sende en foreløpig oversikt over mulige prosjekter som kan være aktuell for støtte. Dette skal skje innen 6 uker fra utlysningsdato som var 3. april, dvs. innen 15. mai. Dette betyr at norske fornybarprosjekter som mener de kvalifiserer til støtte må oversende Enova nødvendig dokumentasjon som sannsynliggjør at prosjektet vil kunne innfri kravene som kommisjonen oppstiller, innen 8. mai.

Frist for oversendelse av en fullstendig søknad til Enova er satt til 5. juni.

Aktuelle søkere bes ta kontakt medprogramsjef for industri og ny teknologi, Rune Holmen.

Mulige søknader fra norske CO2-håndteringsprosjekter vil i første omgang bli behandlet av Olje- og energidepartementet.Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116

Relatert materiale