Presserom

Til enova.no
Følg Enova SF

Formålsdelt energibruk i energieffektive yrkesbygg

Nyhet   •   sep 10, 2013 14:33 CEST

Enova har de siste tre årene støttet rundt 400 passivhus og lavenergibygg, og stadig flere av disse blir nå tatt i bruk.

Enova ønsker å dokumentere faktisk energibruk i denne typen bygg, og vil samtidig bidra til økt kunnskap om hvordan energibruken fordeler seg mellom ulike formål.

Derfor har Enova igangsatt måling av formålsdelt energibruk i et utvalg yrkesbygg. Samtidig har Enova finansiert en ny rapport om etterprøving av bygningers energibruk.

Resultater fra dette arbeidet skal brukes i utvikling av en norsk standard for etterprøving av bygningers energibruk.

Måling av formålsdelt energibruk igangsettes


Måleprosjektet fokuserer på kontor- og skolebygg på lavenergi- og passivhusnivå. Det tas sikte på å gjennomføre målinger i 10-20 bygg over en periode på minimum ett år. Energibruken skal beregnes og sammenstilles mot faktisk energibruk i et utvalg energieffektive yrkesbygg. Energibruken skal bli fordelt på ulike formål som ventilasjon, tappevann, belysning, oppvarming og kjøling.

Byggene som deltar i prosjektet er:

Gjennomføringen av prosjektet blir ivaretatt av to rådgivningsmiljø:

  • Erichsen & Horgen og Entro er ansvarlig for prosjektledelse og analyse
  • Norsk Energi og BKK Energitjenester er ansvarlig for nødvendig tilleggs instrumentering og datainnsamlingen.

Ny rapport om etterprøving av energibruk


Prosjektet "Formålsdelt energibruk i energieffektive yrkesbygg" skal basere seg på en metodikk for etterprøving av energibruk som er utarbeidet av Sintef Byggforsk og Entro på oppdrag fra Enova. Rapporten"Etterprøving av bygningers energibruk" drøfter metodikk for, og problemstillinger knyttet til, etterprøving av energibruk. Viktige tema som omfattes er:

  • Håndtering av uoppvarmede- og delvis oppvarmede arealer
  • Håndtering av uteområder
  • Korreksjon av væravhengig forbruk
  • Instrumentering, måling og forenklinger

Rapporten er ment som underlag til en kommende standard i regi av Standard Norge med felles bestemmelser om hvordan bygningers energibruk skal etterprøves.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.