Gå videre til innhold
Først i landet med elbuss

Nyhet -

Først i landet med elbuss

Tirsdag sendte Boreal Transport landets to første hel-elektriske busser ut i ordinær rutetrafikk mellom Stavanger og Sandnes. Enova har støttet pilotprosjektet med 2,2 millioner kroner.

– Elbil har blitt en suksess i Norge, og det er ingen grunn til at vi ikke skal få til det samme med bussparken. Disse to bussene har verken CO2- eller NOX-utslipp. Det eneste de vil slippe ut, er fornøyde passasjerer, sa konsernsjef Kjetil Førsvoll i Boreal Transport under markeringen ved bussdepotet på Revheim i Stavanger.

Nødvendig steg

Førsvoll mener det er krevende å tråkke opp nye spor, og at det er helt nødvendig at det offentlige bidrar med støtte til pilotprosjekter som er med på å elektrifisere transportsektoren. Støtten fra Enova gjør i dette tilfellet at ny teknologi som ellers ikke ville blitt testet ut, ruller ut på norske veier.

– En energieffektiv og miljøvennlig transportsektor er en forutsetning for å nå lavutslippssamfunnet, men for store kjøretøy er el-teknologien mer upløyd mark enn for privatbiler. Å demonstrere at elektriske busser fungerer, og å skaffe driftserfaring, er veldig viktige steg på veien mot å gjøre kollektivtransporten mer klimavennlig, sier Enovas markedssjef for transport, Petter Hersleth, som deltok på markeringen.

Bygger kunnskap for resten av kollektivbransjen

Pilotprosjektet følges med interesse av andre kollektivselskap, deriblant Ruter, som har store ambisjoner om elbusser i hovedstaden de kommende årene. Stavanger-prosjektet vil bidra til ny kunnskap og erfaringer om tilrettelegging for overgang til elektrisk bussdrift. Med dette ønsker Boreal å bygge et fundament for elektrifisering av den norske bussflåten.

– Som den første operatøren med elektriske busser i drift, vil vi høste erfaring ved å følge utviklingen av bussenes egenskaper i driftsårene. Disse bussene skal ikke skånes for noe. De skal kjøres i rushtiden, på trafikktunge, kuperte og lange ruter. Vi ønsker også å kjøre bussene i streng kulde for å teste rekkevidde og driftssikkerhet. Vi skal registrere og analysere alle feil og mangler, alt fra tekniske utfordringer til hvordan passasjerene opplever reisen, og håper at andre kan dra nytte av jobben vi gjør, sier Førsvoll.

Vil kjøre 350 kilometer hver dag

Bussene skal gå i rute mellom Stavanger og Sandnes, en rundtur på omtrent 35 kilometer. Elbussene vil gå i vanlige skift fra klokken 6 om morgenen til omkring midnatt. Hurtiglading i Sandnes vil gjøre det mulig å ha elbussene i drift gjennom hele driftsdøgnet. Hver av bussene vil daglig tilbakelegge opp mot 350 kilometer.

Boreals mål er at elbussene skal kjøre 70 000 km i året. Dette vil redusere CO 2-utslippene med ca. 75 tonn per år per buss. På lengre sikt er det mulig å erstatte de fleste av Boreals busser i Rogaland med elbusser, med en potensiell utslippsreduksjon på over 10 000 tonn CO2 per år.

Pilotprosjektet er et samarbeid mellom  Boreal Transport Norge, som skal eie og drifte bussene, kollektivtransportselskapet Kolumbus og teknologiselskapet Lyse.

Related links

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Kommunikasjonsrådgiver
Petter Hersleth

Petter Hersleth

Leder for strategi og forretningsutvikling +47 951 15 449

Relatert materiale

Relaterte nyheter