Gå videre til innhold
Fikk innspill fra ladebransjen

Nyhet -

Fikk innspill fra ladebransjen

Onsdag arrangerte Enova et åpent dialogmøte for mulige tilbydere av ladeinfrastruktur. I møtet ble deltakerne utfordret til å komme med innspill til konkurransene som skal rulle ut hurtigladere i Norge.

Det var god deltagelse på møtet, og Enova fikk innspill blant annet til krav om kapasitet og effekt på ladestasjonene, hensiktsmessig maksimumavstand mellom dem, og hvordan utlysningene bør organiseres.

– Det er nyttig for oss å dra veksler på kompetansen som er i bransjen, slik at vi får konkurranser hvor flest mulig aktører ønsker å delta. Det ble en fin og konstruktiv diskusjon, og vi fikk gode innspill vi tar med oss videre, sier seniorrådgiver Konrad Pütz i Enova.

Formålet med de kommende utlysningene er å få bygget hurtigladestasjoner langs alle nasjonale transportkorridorer. Informasjon om utlysingene vil bli lagt ut på en egen side på enova.no. Der kommer det også referat fra møtet.

Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Relaterte events