Gå videre til innhold
Coast Center Base (Foto: CCB)
Coast Center Base (Foto: CCB)

Nyhet -

Etablerer pilotanlegg for karbonnøytral hydrogenproduksjon

Norsk teknologi muliggjør en mer effektiv produksjon av hydrogen – med CO2-fangst. Ved CCB Energy Park i Øygarden kommune utenfor Bergen skal Coast Center Base (CCB) produsere hydrogen fra gass i et nytt pilotanlegg.

CCB har inngått samarbeid med ZEG Power, et norsk teknologiselskap som har utviklet teknologi for å produsere hydrogen fra gass med integrert CO2-fangst. Nå skal de etablere et pilotanlegg på CCB Energy Park, vegg i vegg med mottaksanlegget for CO2 på Kollsnes. Det langsiktige målet er storskala hydrogenproduksjon, og dette pilotanlegget er første trinn på veien dit.

– Vi er stolte av å kunne være en sterk bidragsyter og tilrettelegger for omstilling til nye energiløsninger. Kombinasjonen av etablert virksomhet, tilgang på ressurser og stedets unike lokasjon gir store muligheter for en industriell utvikling ikke bare på lokalt plan, men også på et nasjonalt nivå, sier viseadministrerende direktør Ronny Haufe i CCB.

Planen er å starte produksjonen i 2022.

– ZEG-teknologien representerer en løsning som kan bidra til grønn utnyttelse av betydelige gassressurser på norsk sokkel, som igjen vil bidra til grønn verdiskapning, sier daglig leder Kathrine K. Ryengen i ZEG Power.

Enova-støtte

Enova støtter pilotanlegget med 77 millioner kroner.

– Å kunne produsere hydrogen kostnadseffektivt er en viktig brikke inn mot lavutslippssamfunnet, hvor hydrogen kan ha en sentral rolle å spille både innenfor industrien og til transportformål. Derfor er det veldig gledelig at CCB sammen med ZEG ønsker å teste ut teknologi som både kan øke virkningsgraden, få ned prisen og kutte utslipp, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

Kontakt

Ronny Haufe, Executive Vice President CCB, +47 913 50 660
Kathrine K. Ryengen, administrerende direktør i ZEG Power, +47 994 18 696

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Nils Kristian Nakstad

Nils Kristian Nakstad

Administrerende direktør 906 04 334

Relatert innhold

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.