Gå videre til innhold
– Et godt bilde på hva konferansen har handlet om

Nyhet -

– Et godt bilde på hva konferansen har handlet om

Mens foredrag ble holdt på løpende bånd inne i salen, malte kunstneren Esther Buchmann innholdet fra innleggene på en 18 kvadratmeter stor flate ute i foajeen. Med konferansen visualisert håper Enova å hjelpe deltakerne med å huske sine opplevelser fra Enovakonferansen.

I løpet av konferansens første dag forvandlet kunstner Esther Buchmann med hjelp fra Kathrine Kanstrup en 5 meter bred og 3,6 meter høy hvit flate til et kunstverk hvor alle innleggene ble representert underveis. Mange interesserte konferansedeltakere tok turen bortom i løpet av dagen, og fikk se inntrykkene fra dagen dukke opp på veggen.

– Hjernen husker bedre i bilder enn i ord, forklarer markedsdirektør Audhild Kvam i Enova foran den ferdige tegningen. – Bildet ble kjempefint, og oppsummerer konferansen på en god måte. Borregaard, Toyota, det som gjøres i Hydro, og ikke minst solcelleteknologien som er på full fart fremover viser at det er en stor industrialisering på gang når det gjelder det grønne skiftet. Det har denne konferansen virkelig satt på kartet – og tegningen oppsummerer det.

Emner

Kategorier

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef 950 66 565

Relatert innhold

Relaterte events

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.