Gå videre til innhold
6 kjappe med energismarte boligeiere: Espen holder styr på varmen

Nyhet -

6 kjappe med energismarte boligeiere: Espen holder styr på varmen

Enova presenterer boligeiere som har gjennomført ulike energismarte tiltak. De kommer med gode tips og råd slik at også du kan bli inspirert til å tenke energismart.

Kommunikasjonsrådgiver i DNB, Espen Brynsrud (51) har gjennomført flere energitiltak i sitt sveitserhus fra 1897 der han bor med sin kone og fire barn. Han har blant annet installert et varmestyringssystem.

Hvorfor har du valgt å installere et varmestyringssystem?

Etter at vi installerte en væske/vann varmepumpe for noen år siden, la vi merke til at det var relativt vanskelig å regulere varmen i huset og holde temperaturen jevn hele året. Med et godt varmestyringssystem sikrer man effektiv energibruk, reduserer strømkostnader og får bedre bokomfort og inneklima. Varmestyringssystemet vårt styrer temperatur i seks forskjellige soner, noe som gjør at vi kan justere varmen ut ifra hvor familien befinner seg mest. Systemet tar også hensyn til endringer i utetemperaturen.

Les mer om varmestyringssystem her.

Hvordan valgte du leverandør?

Det var litt tilfeldig. Jeg gjorde litt research på egen hånd, men for meg som ikke er fagmann er det vanskelig å ha kvalifisert mening om de ulike teknologiske løsningene som finnes på markedet. Siden vi allerede hadde engasjert en rørlegger i forbindelse med et annet rehabiliteringsprosjekt i huset, valgte vi å bruke samme firma. Han kom med et godt tilbud og virket å være både kunnskapsrik og pålitelig.

Hvilke råd har du til andre som vurderer å installere et varmestyringssystem?

Snakk med folk som har gjort det. Det finnes flere gode forum på nettet der du finner mange entusiaster som ønsker å dele sine erfaringer. Enova har også flere gode rådgivere som kan være til hjelp. Det er snakk om å ta seg tid til å orientere seg og se hva som tilbys på markedet.

Er du fornøyd med investeringen så langt?

Ja, absolutt. Hvis man ser på varmestyring isolert, anser jeg dette for å være en god investering som har svart til forventningene. Vi har gjort mange forskjellige tiltak i huset siden vi flyttet inn for 13-14 år siden, og det er vanskelig å skille de ulike tiltakene fra hverandre og se hva som har vært mest energibesparende.

Vil du anbefale andre å benytte Enovatilskuddet?

Uten tvil. Jeg har søkt om å få støtte fra Enova flere ganger tidligere, og den nye ordningen som trådte i kraft i januar i år gjør søkeprosessen mye lettere. Det er fint å se at det finnes støtteordninger som Enovatilskuddet. For meg er det et signal om at flere begynner å ta klima- og miljøutfordringene vi står overfor på alvor.

Les mer om Enovatilskuddet her.

Hva annet gjør du for å spare energi, klima, miljøet?

Jeg tror ikke at vi er mer miljøbevisste enn andre, men vi prøver å velge klimavennlige løsninger når vi kan. Vi har gjennomført mange energibesparende tiltak i huset, som å skrifte ut gamle vinduer og dører, etterisolere både vegger og tak, installere varmepumpe og varmestyringssystem.

Har du gjort energitiltak og vil dele dine tips med andre? Registrer deg her.

Emner

Tags

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Pressesjef + 47 950 66 565

Relatert materiale

Relaterte nyheter

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.