Gå videre til innhold
Enovakonferansen 2014: - Det er i dag vi må ta grep

Nyhet -

Enovakonferansen 2014: - Det er i dag vi må ta grep

Olje- og energiminister Tord Lien la vekt på viktigheten av grønn teknologi som løsning på klimautfordringer i sin tale på Enovakonferansen.

-Teknologiutvikling - både i norsk industri og næringsliv er uten tvil en sentral del av løsningen på klimautfordringen, og på veien mot lavutslippssamfunnet, sier Lien.

Viktig møteplass

Olje- og energiministeren fremhevet viktigheten energieffektivisering har både for konkurransekraften og Norges framtid.

-Det vi bygger i dag, vil også stå der i 2050. Det er altså i dag vi må ta grep for å nå målet om å ha et lavutslippssamfunn i 2050, sier Lien

Statsråden sier at Enovakonferansen har blitt en stor møteplass for alle som er opptatt av å finne gode energi- og klimavennlige løsninger. På konferansen understreket han viktigheten av å ha et virkemiddel som Enova for å løse både energi- og klimautfordringer

-Enova har og vil ha en sentral rolle i dette arbeidet, påpeker Lien.

Langsiktigheten i finansieringen og målstyringen de viktigste suksessfaktorene for Enovas virksomhet, understreker Olje- og energiministeren.

Gir trygghet

Enova-sjef Nils Kristian Nakstad er glad for støtten og engasjementet fra Olje- og energiministeren.

-Skal Norge lykkes med å nå klimamålene er vi avhengig av politisk vilje. Vi har en veldig god dialog med både statsråden og departementet. Det gir oss en trygghet i vårt videre arbeid, sier Nakstad.


Emner

Tags


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Eiliv Flakne

Eiliv Flakne

Pressekontakt Kommunikasjonssjef + 47 950 66 565
Espen Sletvold

Espen Sletvold

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 971 28 188
Arne Morten Lundhaug Johnsen

Arne Morten Lundhaug Johnsen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver 91685896
Daniel Milford Flathagen

Daniel Milford Flathagen

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 911 73 700
Tonje Foss

Tonje Foss

Pressekontakt Strategidirektør +47 996 10 116